Zoekresultaten

5828 resultaten voor Dossier Jongeren
5828 resultaten voor Dossier Jongeren

Pagina 1 van 234

Beleidsinformatie Jeugd

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022

De tabel toont het aantal jongeren van 0 t/m 22 jaar in de acht expertisecentrumregio’s voor complexe jeugdhulp in 2022.

Cijfers

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2021

Vijf indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2021.

Cijfers

Dossier Emancipatie

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

Overig

Dossier Vergrijzing

Dossier Vergrijzing

Overig

Bijna 100 duizend jongeren halfwees

Bijna 100 duizend jongeren (0- tot 25-jarigen) waren eind 2021 halfwees. Ruim 1,5 duizend jongeren hadden zowel geen vader als geen moeder meer.

Artikelen

Dossier Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector in Nederland bestaat uit duizenden instellingen en bedrijven. Enerzijds gaat het daarbij om grote instellingen en bedrijven met honderden werknemers en een omzet van...

Overig

Dossier Flexwerk

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Overig

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig
FAQ's

Dossier Asiel, migratie en integratie

Alle recente cijfers, artikelen en rapporten van het CBS over migratie, asielzoekers en de integratie van migranten en hun in Nederland geboren kinderen.

Overig

1 op 5 werkende jongeren ervaart werkstress

Van alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar met betaald werk zei 21 procent in 2021 regelmatig of vaak stress over hun werk te hebben. Bij jonge vrouwen kwam dit met 23 procent wat vaker voor dan bij...

Artikelen

Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik

Op basis van de Landelijke Jeugdmonitor wordt de leefsituatie van jongeren enerzijds, het jeugdhulpgebruik anderzijds en de relatie daartussen beschreven, zowel landelijk als op gemeenteniveau. Dit...

Publicaties

Dossier Broeikasgassen

Dossier Broeikasgassen

Overig

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021

CBS heeft simulaties uitgevoerd naar gevolgen van nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd op aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2021 en op de kosten daarvan...

Cijfers

Beleidsinformatie Jeugd en gemeenten

over Beleidsinformatie Jeugd en gemeenten

Overig

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente

Cijfers

Dossier ZZP

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Overig

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden

Cijfers

Beleidsinformatie Jeugd

Het samenstellen van landelijke en gemeentelijke statistische uitkomsten over de hulp en zorg die in het kader van de Jeugdwet is verleend. Dit betreft jeugdhulp, jeugdbescherming en...

Overig
Overig

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht

Cijfers

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente

Cijfers

Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021

De tabel toont het aantal jongeren van 0 t/m 22 jaar in de acht expertisecentrumregio’s voor complexe jeugdhulp in 2021.

Cijfers

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers