Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 december 2023* 307.795
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 31 december 2023* 1.455
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 31 december 2023* 2.075
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 31 december 2023* 3.500
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 31 december 2023* 6.065
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 31 december 2023* 8.480
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 31 december 2023* 9.355
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 31 december 2023* 11.315
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 31 december 2023* 14.630
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 31 december 2023* 20.980
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 31 december 2023* 26.025
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 31 december 2023* 25.510
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 31 december 2023* 24.260
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 31 december 2023* 21.265
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 31 december 2023* 21.470
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 31 december 2023* 22.810
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 31 december 2023* 23.920
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 31 december 2023* 23.255
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 31 december 2023* 22.480
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 31 december 2023* 8.800
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 31 december 2023* 10.140
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2023* 13.100
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december 2023* 140.565
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2023* 135.195
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2023* 18.940
Mannen Totaal 31 december 2023* 167.115
Mannen 0 jaar 31 december 2023* 775
Mannen 1 jaar 31 december 2023* 1.135
Mannen 2 jaar 31 december 2023* 1.975
Mannen 3 jaar 31 december 2023* 3.800
Mannen 4 jaar 31 december 2023* 5.430
Mannen 5 jaar 31 december 2023* 6.005
Mannen 6 jaar 31 december 2023* 7.220
Mannen 7 jaar 31 december 2023* 9.225
Mannen 8 jaar 31 december 2023* 12.425
Mannen 9 jaar 31 december 2023* 15.045
Mannen 10 jaar 31 december 2023* 14.940
Mannen 11 jaar 31 december 2023* 14.310
Mannen 12 jaar 31 december 2023* 12.275
Mannen 13 jaar 31 december 2023* 11.535
Mannen 14 jaar 31 december 2023* 11.155
Mannen 15 jaar 31 december 2023* 10.860
Mannen 16 jaar 31 december 2023* 9.995
Mannen 17 jaar 31 december 2023* 9.395
Mannen 18 jaar 31 december 2023* 4.155
Mannen 19 jaar of ouder 31 december 2023* 5.460
Mannen 0 tot 4 jaar 31 december 2023* 7.685
Mannen 4 tot 12 jaar 31 december 2023* 84.595
Mannen 12 tot 18 jaar 31 december 2023* 65.215
Mannen 18 tot 23 jaar 31 december 2023* 9.620
Vrouwen Totaal 31 december 2023* 140.680
Vrouwen 0 jaar 31 december 2023* 680
Vrouwen 1 jaar 31 december 2023* 940
Vrouwen 2 jaar 31 december 2023* 1.525
Vrouwen 3 jaar 31 december 2023* 2.265
Vrouwen 4 jaar 31 december 2023* 3.055
Vrouwen 5 jaar 31 december 2023* 3.350
Vrouwen 6 jaar 31 december 2023* 4.095
Vrouwen 7 jaar 31 december 2023* 5.405
Vrouwen 8 jaar 31 december 2023* 8.550
Vrouwen 9 jaar 31 december 2023* 10.980
Vrouwen 10 jaar 31 december 2023* 10.575
Vrouwen 11 jaar 31 december 2023* 9.950
Vrouwen 12 jaar 31 december 2023* 8.990
Vrouwen 13 jaar 31 december 2023* 9.935
Vrouwen 14 jaar 31 december 2023* 11.655
Vrouwen 15 jaar 31 december 2023* 13.055
Vrouwen 16 jaar 31 december 2023* 13.260
Vrouwen 17 jaar 31 december 2023* 13.085
Vrouwen 18 jaar 31 december 2023* 4.640
Vrouwen 19 jaar of ouder 31 december 2023* 4.680
Vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2023* 5.410
Vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december 2023* 55.965
Vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2023* 69.980
Vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2023* 9.320
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2023 zijn voorlopig, cijfers over 30 juni 2023 zijn nader voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- De voorlopige cijfers over 31 december 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 30 juni 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 30 juni 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Het geheel van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming en jeugdreclassering dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd volgens de Jeugdwet.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.