Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 juni 2022** 310.745
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 30 juni 2022** 1.055
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 30 juni 2022** 2.425
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 30 juni 2022** 3.950
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 30 juni 2022** 6.315
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 30 juni 2022** 8.430
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 30 juni 2022** 9.645
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 30 juni 2022** 11.575
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 30 juni 2022** 15.195
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 30 juni 2022** 20.685
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 30 juni 2022** 25.205
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 30 juni 2022** 26.045
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 30 juni 2022** 25.005
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 30 juni 2022** 22.445
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 30 juni 2022** 21.415
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 30 juni 2022** 22.690
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 30 juni 2022** 23.425
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 30 juni 2022** 23.650
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 30 juni 2022** 23.470
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 30 juni 2022** 8.805
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 30 juni 2022** 9.320
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 30 juni 2022** 13.740
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 30 juni 2022** 141.790
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 30 juni 2022** 137.090
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 30 juni 2022** 18.125
Mannen Totaal 30 juni 2022** 170.725
Mannen 0 jaar 30 juni 2022** 555
Mannen 1 jaar 30 juni 2022** 1.300
Mannen 2 jaar 30 juni 2022** 2.315
Mannen 3 jaar 30 juni 2022** 3.930
Mannen 4 jaar 30 juni 2022** 5.380
Mannen 5 jaar 30 juni 2022** 6.130
Mannen 6 jaar 30 juni 2022** 7.280
Mannen 7 jaar 30 juni 2022** 9.410
Mannen 8 jaar 30 juni 2022** 12.440
Mannen 9 jaar 30 juni 2022** 14.995
Mannen 10 jaar 30 juni 2022** 15.530
Mannen 11 jaar 30 juni 2022** 14.830
Mannen 12 jaar 30 juni 2022** 13.105
Mannen 13 jaar 30 juni 2022** 11.605
Mannen 14 jaar 30 juni 2022** 11.365
Mannen 15 jaar 30 juni 2022** 10.715
Mannen 16 jaar 30 juni 2022** 10.330
Mannen 17 jaar 30 juni 2022** 9.980
Mannen 18 jaar 30 juni 2022** 4.355
Mannen 19 jaar of ouder 30 juni 2022** 5.170
Mannen 0 tot 4 jaar 30 juni 2022** 8.100
Mannen 4 tot 12 jaar 30 juni 2022** 86.000
Mannen 12 tot 18 jaar 30 juni 2022** 67.095
Mannen 18 tot 23 jaar 30 juni 2022** 9.530
Vrouwen Totaal 30 juni 2022** 140.020
Vrouwen 0 jaar 30 juni 2022** 500
Vrouwen 1 jaar 30 juni 2022** 1.125
Vrouwen 2 jaar 30 juni 2022** 1.635
Vrouwen 3 jaar 30 juni 2022** 2.380
Vrouwen 4 jaar 30 juni 2022** 3.050
Vrouwen 5 jaar 30 juni 2022** 3.515
Vrouwen 6 jaar 30 juni 2022** 4.295
Vrouwen 7 jaar 30 juni 2022** 5.785
Vrouwen 8 jaar 30 juni 2022** 8.245
Vrouwen 9 jaar 30 juni 2022** 10.210
Vrouwen 10 jaar 30 juni 2022** 10.520
Vrouwen 11 jaar 30 juni 2022** 10.175
Vrouwen 12 jaar 30 juni 2022** 9.340
Vrouwen 13 jaar 30 juni 2022** 9.805
Vrouwen 14 jaar 30 juni 2022** 11.325
Vrouwen 15 jaar 30 juni 2022** 12.710
Vrouwen 16 jaar 30 juni 2022** 13.320
Vrouwen 17 jaar 30 juni 2022** 13.490
Vrouwen 18 jaar 30 juni 2022** 4.450
Vrouwen 19 jaar of ouder 30 juni 2022** 4.145
Vrouwen 0 tot 4 jaar 30 juni 2022** 5.640
Vrouwen 4 tot 12 jaar 30 juni 2022** 55.790
Vrouwen 12 tot 18 jaar 30 juni 2022** 69.995
Vrouwen 18 tot 23 jaar 30 juni 2022** 8.595
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 30 juni 2022 zijn nader voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers over 30 juni 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Uit nagekomen respons is gebleken dat lokaal de voorlopige cijfers over jeugdbescherming, zoals die op 31 oktober zijn gepubliceerd, veel te laag zijn. Daarom is besloten om al tussentijds nader voorlopige cijfers te publiceren en daarmee niet te wachten tot eind april 2023, het eerstvolgende reguliere publicatiemoment waarop de voorlopige cijfers zouden worden vervangen door nader voorlopige cijfers. In de nader voorlopige cijfers is ook de nagekomen respons over jeugdhulp en jeugdreclassering meegenomen, de effecten daarvan op de cijfers zijn echter zeer beperkt.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- De voorlopige cijfers over 30 juni 2022 zijn toegevoegd.
- De nader voorlopige cijfers over 30 juni 2021 en voorlopige cijfers over 31 december 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 8 juli 2022:
De uitkomsten over jeugdhulp in natura op 30 juni 2021 en 31 december 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens over het 1e en het 2e halfjaar 2021 heeft in een paar procent van de aangeleverde zorgtrajecten geleid tot foutieve begin- en einddatums van deze trajecten. Het effect van deze fout is zeer beperkt in de cijfers in andere StatLine tabellen over een gehele verslagperiode (1e halfjaar 2021, 2e halfjaar 2021 en geheel 2021), maar wat groter in deze cijfers over een peildatum. Bij de geplande halfjaarlijkse actualisatie op 31 oktober 2022 zullen de definitieve cijfers over 30 juni 2021 en 31 december 2021 worden gepubliceerd, waarin deze fout hersteld is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind april 2023 worden de voorlopige cijfers over 31 december 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.