Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 december2021* 291.545
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 31 december2021* 1.680
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 31 december2021* 2.395
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 31 december2021* 3.790
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 31 december2021* 6.070
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 31 december2021* 7.900
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 31 december2021* 8.900
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 31 december2021* 10.760
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 31 december2021* 14.075
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 31 december2021* 19.410
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 31 december2021* 24.370
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 31 december2021* 24.535
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 31 december2021* 23.830
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 31 december2021* 20.500
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 31 december2021* 19.915
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 31 december2021* 20.475
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 31 december2021* 21.590
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 31 december2021* 22.110
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 31 december2021* 21.860
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 31 december2021* 8.095
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 31 december2021* 9.285
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december2021* 13.935
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december2021* 133.785
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december2021* 126.450
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december2021* 17.375
Mannen Totaal 31 december2021* 161.610
Mannen 0 jaar 31 december2021* 880
Mannen 1 jaar 31 december2021* 1.295
Mannen 2 jaar 31 december2021* 2.165
Mannen 3 jaar 31 december2021* 3.780
Mannen 4 jaar 31 december2021* 4.960
Mannen 5 jaar 31 december2021* 5.685
Mannen 6 jaar 31 december2021* 6.760
Mannen 7 jaar 31 december2021* 8.760
Mannen 8 jaar 31 december2021* 11.780
Mannen 9 jaar 31 december2021* 14.520
Mannen 10 jaar 31 december2021* 14.660
Mannen 11 jaar 31 december2021* 14.135
Mannen 12 jaar 31 december2021* 12.035
Mannen 13 jaar 31 december2021* 10.930
Mannen 14 jaar 31 december2021* 10.320
Mannen 15 jaar 31 december2021* 10.075
Mannen 16 jaar 31 december2021* 9.905
Mannen 17 jaar 31 december2021* 9.590
Mannen 18 jaar 31 december2021* 4.215
Mannen 19 jaar of ouder 31 december2021* 5.155
Mannen 0 tot 4 jaar 31 december2021* 8.115
Mannen 4 tot 12 jaar 31 december2021* 81.265
Mannen 12 tot 18 jaar 31 december2021* 62.860
Mannen 18 tot 23 jaar 31 december2021* 9.365
Vrouwen Totaal 31 december2021* 129.940
Vrouwen 0 jaar 31 december2021* 800
Vrouwen 1 jaar 31 december2021* 1.105
Vrouwen 2 jaar 31 december2021* 1.630
Vrouwen 3 jaar 31 december2021* 2.290
Vrouwen 4 jaar 31 december2021* 2.935
Vrouwen 5 jaar 31 december2021* 3.210
Vrouwen 6 jaar 31 december2021* 4.005
Vrouwen 7 jaar 31 december2021* 5.315
Vrouwen 8 jaar 31 december2021* 7.630
Vrouwen 9 jaar 31 december2021* 9.850
Vrouwen 10 jaar 31 december2021* 9.875
Vrouwen 11 jaar 31 december2021* 9.695
Vrouwen 12 jaar 31 december2021* 8.460
Vrouwen 13 jaar 31 december2021* 8.985
Vrouwen 14 jaar 31 december2021* 10.155
Vrouwen 15 jaar 31 december2021* 11.515
Vrouwen 16 jaar 31 december2021* 12.205
Vrouwen 17 jaar 31 december2021* 12.270
Vrouwen 18 jaar 31 december2021* 3.880
Vrouwen 19 jaar of ouder 31 december2021* 4.130
Vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december2021* 5.820
Vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december2021* 52.520
Vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december2021* 63.590
Vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december2021* 8.010
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2021 zijn voorlopig. De cijfers over 30 juni 2021 zijn nader voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over 30 juni 2022 worden alle cijfers over 2021 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over 31 december 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 30 juni 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 30 juni 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.