Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2021

Zes indicatoren die de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen per gemeente en wijk voor 2021.

In deze tabellenset worden in navolging van eerdere jaren zes indicatoren berekend die, per gemeente en wijk, de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen voor 2021. Het gaat hierbij om gegevens over het aandeel kinderen in bijstandshuishoudens en éénoudergezinnen, jeugdwerkloosheid, zuigelingensterfte, jeugdcriminaliteit en, ter referentie, het totale aantal kinderen en jongeren in Nederland in verschillende leeftijdsgroepen. Zuigelingensterfte wordt vanwege de lage aantallen over 2019 tot en met 2021 gepresenteerd, en alleen naar gemeente.

In deze versie van de tabellenset is, in tegenstelling tot de publicatie in december 2022, de informatie over jeugdcriminaliteit toegevoegd. Deze informatie is bij de vorige publicatie achterwege gelaten vanwege het later beschikbaar komen van de data die hiervoor nodig is.

Deze tabellenset is onderdeel van het project Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Opdrachtgever: VNG Realisatie.