Zoekresultaten

10000 resultaten voor CBS vacatures
10000 resultaten voor CBS vacatures

Pagina 1 van 400

Vacatures 1946-1996

Een voor breuken en onderschatting gecorrigeerde tijdreeks van het aantal vacatures in Nederland, 1946-1996

Artikelen

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

seizoengecorrigerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures totalen

Cijfers

Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

seizoengecorrigeerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures alleen totalen

Cijfers

Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio

Cijfers

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken

Cijfers

CBS Jaarplan 2023

In dit jaarplan staat beschreven welke statistieken het CBS in 2023 zal maken en publiceren. Daarnaast blijft het CBS onderzoek doen naar nieuwe methoden en databronnen om ook in de toekomst...

Publicaties

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Cijfers

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona

In de sector zorg en welzijn ontstonden in het derde kwartaal van 2022 56 duizend nieuwe vacatures. Verreweg de meeste vacatures ontstonden in de grootste branche, verpleging, verzorging en thuiszorg.

Artikelen

Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Ontstane vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid Bedrijfstakken/branches SBI 08, beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014)

Cijfers

Inzicht in de veranderende arbeidsmarkt door CBS-innovaties

Als er iets aan de hand is op de arbeidsmarkt, dan merk je dat het eerste aan de vacatures.

Artikelen

Inzicht in de veranderende arbeidsmarkt door CBS-innovaties

Als er iets aan de hand is op de arbeidsmarkt, dan merk je dat het eerste aan de vacatures.

Artikelen

Vacatures stroomcijfers, kwartaal seizoensgecorrigeerd

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Cijfers

CBS publiceert Jaarplan 2023

Het CBS heeft het Jaarplan 2023 gepubliceerd.

Artikelen

CBS meet biodiversiteit op grote schaal

Boerenlandvogels staan er slecht voor, libellen doen het beter.

Artikelen

CBS introduceert nieuwe meetmethode energieprijzen

Vanaf juni 2023 gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen voor consumenten te meten. Deze methode zorgt voor een nauwkeuriger inflatiecijfer.

Artikelen

Samenwerking CBS en Universiteit Utrecht bevordert innovatie

Het CBS en de Universiteit Utrecht (UU) bestendigden hun langdurige samenwerking met de verlenging van een raamovereenkomst tijdens een bijeenkomst op 9 mei jl.

Artikelen

Wat doet het CBS?

Uit de resultaten van een imago-onderzoek door het externe onderzoeksbureau Motivaction is gebleken dat een groot aantal van de geïnterviewden het CBS goed kent van naam en hoog waardeert, maar dat...

Artikelen

CBS-database brengt productieketens Nederlandse economie in kaart

Productieketens spelen een grote rol in de Nederlandse economie en zijn tegelijkertijd kwetsbaar voor verstoringen

Artikelen

CBS vermindert piekbelasting enquêtes voor bedrijven

Om kwalitatief goede statistieken te kunnen maken, heeft het CBS informatie nodig van bedrijven.

Artikelen

CBS wijzigt frequentie publicatie-uitingen rond sterftecijfers

Het CBS publiceerde voordat de Covid-19-epidemie uitbrak eens in de twee weken de sterftecijfers.

Artikelen

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven

Een factsheet met feiten en cijfers over gemeente Eindhoven en haar inwoners.

Cijfers