Vacatures in het onderwijs, 2022/’23

Vacatures in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, schooljaar 2022/’2023 uitgesplitst naar functiecategorie, schoolvak en regio.

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tabellen samengesteld over vacatures in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo in het schooljaar 2022/’23.

Bij de ontstane vacatures wordt de functiecategorie, de omvang van de functie en de regio van de werklocatie weergegeven. Bij leraren in het voortgezet onderwijs en mbo wordt aangegeven om welk vak in de vacature gevraagd wordt.