Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

SBI 2008, part. bedrijven, overheid Perioden Vacatures seizoengecorrigeerd (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 427,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal* 3,2
B-F Nijverheid en energie 2023 2e kwartaal* 64,3
G-N Commerciële dienstverlening 2023 2e kwartaal* 244,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 2e kwartaal* 70,9
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 2e kwartaal* 115,5
C Industrie 2023 2e kwartaal* 35,3
F Bouwnijverheid 2023 2e kwartaal* 25,2
G Handel 2023 2e kwartaal* 87,3
H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal* 18,1
I Horeca 2023 2e kwartaal* 33,0
J Informatie en communicatie 2023 2e kwartaal* 21,2
K Financiële dienstverlening 2023 2e kwartaal* 10,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 2e kwartaal* 2,7
M Specialistische zakelijke diensten 2023 2e kwartaal* 41,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 2e kwartaal* 29,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 2e kwartaal* 25,3
P Onderwijs 2023 2e kwartaal* 11,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 2e kwartaal* 65,4
R Cultuur, sport en recreatie 2023 2e kwartaal* 6,2
S Overige dienstverlening 2023 2e kwartaal* 6,7
Particuliere bedrijven 2023 2e kwartaal* 387,4
Overheid 2023 2e kwartaal* 39,7
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures per kwartaal.
Seizoengecorrigeerd, heeft betrekking op de vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en de overheid aan het einde van het kwartaal.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- SBI sectoren;
- Particuliere bedrijven en Overheid;
- kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2022 definitief, cijfers over 2023 zijn voorlopig.
De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog in geringe mate bijgesteld worden.

Wijzigingen per 16 augustus 2023:
Toegevoegd zijn de voorlopige kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het derde kwartaal van 2023 worden in november 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vacatures seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de kwartaalcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.