Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

SBI 2008, part. bedrijven, overheid Perioden Vacatures seizoengecorrigeerd (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 450,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 3,6
B-F Nijverheid en energie 2022 1e kwartaal* 69,7
G-N Commerciële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 271,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 73,7
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 105,6
C Industrie 2022 1e kwartaal* 37,1
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 26,8
G Handel 2022 1e kwartaal* 89,7
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal* 20,0
I Horeca 2022 1e kwartaal* 44,6
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 28,1
K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 11,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 3,7
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 43,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 30,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 20,0
P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 12,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 60,9
R Cultuur, sport en recreatie 2022 1e kwartaal* 6,2
S Overige dienstverlening 2022 1e kwartaal* 6,6
Particuliere bedrijven 2022 1e kwartaal* 418,4
Overheid 2022 1e kwartaal* 32,1
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures per kwartaal.
Seizoengecorrigeerd, heeft betrekking op de vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en de overheid aan het einde van het kwartaal.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- SBI sectoren;
- Particuliere bedrijven en Overheid;
- kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2021 definitief, cijfers van 2022 zijn voorlopig.
De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog in geringe mate bijgesteld worden.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Toegevoegd zijn de voorlopige kwartaalcijfers van het 1e kwartaal van 2022. De cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 2e kwartaal van 2022 worden in augustus 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vacatures seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de kwartaalcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.