Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal 448,2 420 348
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal 3,9 4 3
B Delfstoffenwinning 2022 1e kwartaal 0,5 0 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal 40,4 32 28
B-F Nijverheid en energie 2022 1e kwartaal 66,8 47 42
C Industrie 2022 1e kwartaal 35,7 28 25
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 1e kwartaal 5,9 6 5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 1e kwartaal 5,3 4 4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 1e kwartaal 1,7 1 1
31-33 Overige industrie en reparatie 2022 1e kwartaal 4,8 4 3
D Energievoorziening 2022 1e kwartaal 2,2 2 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 1e kwartaal 2,0 2 1
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal 26,4 15 14
G Handel 2022 1e kwartaal 92,1 95 80
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal 155,6 161 124
G-N Commerciële dienstverlening 2022 1e kwartaal 272,3 266 212
45 Autohandel en -reparatie 2022 1e kwartaal 7,3 6 5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 1e kwartaal 31,6 29 24
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 1e kwartaal 53,2 61 51
471 Supermarkten en warenhuizen 2022 1e kwartaal 17,5 26 23
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 1e kwartaal 2,3 3 2
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal 19,2 18 16
49 Vervoer over land 2022 1e kwartaal 7,2 7 6
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022 1e kwartaal 5,7 6 5
53 Post en koeriers 2022 1e kwartaal 4,8 4 4
I Horeca 2022 1e kwartaal 44,3 48 28
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal 28,8 22 19
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022 1e kwartaal 2,0 2 2
K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal 11,7 12 10
64 Bankwezen 2022 1e kwartaal 6,3 6 5
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2022 1e kwartaal 1,4 1 1
66 Overige financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal 4,0 4 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal 3,6 4 3
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal 72,6 68 56
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal 43,7 35 27
69-71 Management- en technisch advies 2022 1e kwartaal 33,6 25 19
72 Research 2022 1e kwartaal 3,4 3 3
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022 1e kwartaal 6,7 6 6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal 28,9 33 29
78201 Uitzendbureaus 2022 1e kwartaal 4,8 5 5
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022 1e kwartaal 8,5 11 10
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal 20,6 19 16
P Onderwijs 2022 1e kwartaal 10,8 14 14
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2022 1e kwartaal 2,3 3 3
853 Voortgezet onderwijs 2022 1e kwartaal 3,3 5 4
854 Hoger onderwijs 2022 1e kwartaal 2,3 4 4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal 61,0 54 48
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 1e kwartaal 105,2 102 91
O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal 92,5 87 79
861 Ziekenhuizen 2022 1e kwartaal 12,7 9 9
87 Verpleging en zorg met overnachting 2022 1e kwartaal 21,3 20 17
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2022 1e kwartaal 15,8 13 12
R Cultuur, sport en recreatie 2022 1e kwartaal 6,7 9 6
S Overige dienstverlening 2022 1e kwartaal 6,1 6 5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal 12,7 15 12
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2022 1e kwartaal 76,1 80 65
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2022 1e kwartaal 126,3 120 95
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2022 1e kwartaal 245,9 220 188
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 1e kwartaal 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 2e kwartaal van 2022 worden in augustus 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vervulde vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn vervuld.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.