Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal 441,2 376 368
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal 3,5 3 3
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal 0,4 0 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 2e kwartaal 41,2 30 28
B-F Nijverheid en energie 2023 2e kwartaal 67,3 44 41
C Industrie 2023 2e kwartaal 36,6 26 24
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 6,5 6 5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 2e kwartaal 5,4 3 3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 1,9 1 1
31-33 Overige industrie en reparatie 2023 2e kwartaal 4,6 3 3
D Energievoorziening 2023 2e kwartaal 2,3 3 3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 2e kwartaal 1,8 1 1
F Bouwnijverheid 2023 2e kwartaal 26,1 14 13
G Handel 2023 2e kwartaal 86,4 82 80
G-I Handel, vervoer en horeca 2023 2e kwartaal 142,2 135 130
G-N Commerciële dienstverlening 2023 2e kwartaal 250,2 221 217
45 Autohandel en -reparatie 2023 2e kwartaal 9,3 6 5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2023 2e kwartaal 27,1 22 22
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 2e kwartaal 50,0 54 52
471 Supermarkten en warenhuizen 2023 2e kwartaal 17,0 24 23
472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 2e kwartaal 2,4 3 2
H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal 18,7 17 16
49 Vervoer over land 2023 2e kwartaal 8,5 7 7
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2023 2e kwartaal 5,1 5 5
53 Post en koeriers 2023 2e kwartaal 3,7 3 3
I Horeca 2023 2e kwartaal 37,1 36 34
J Informatie en communicatie 2023 2e kwartaal 21,6 15 16
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2023 2e kwartaal 2,0 2 2
K Financiële dienstverlening 2023 2e kwartaal 10,8 9 9
64 Bankwezen 2023 2e kwartaal 6,2 6 5
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2023 2e kwartaal 1,4 1 1
66 Overige financiële dienstverlening 2023 2e kwartaal 3,3 2 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 2e kwartaal 2,9 3 4
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 2e kwartaal 72,8 59 58
M Specialistische zakelijke diensten 2023 2e kwartaal 42,1 29 29
69-71 Management- en technisch advies 2023 2e kwartaal 33,4 22 22
72 Research 2023 2e kwartaal 3,4 3 2
73-75 Reclame, design, overige diensten 2023 2e kwartaal 5,3 5 5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 2e kwartaal 30,6 30 29
78201 Uitzendbureaus 2023 2e kwartaal 4,6 6 6
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2023 2e kwartaal 10,0 10 10
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 2e kwartaal 25,1 19 19
P Onderwijs 2023 2e kwartaal 14,7 21 19
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2023 2e kwartaal 3,5 6 5
853 Voortgezet onderwijs 2023 2e kwartaal 4,9 9 7
854 Hoger onderwijs 2023 2e kwartaal 3,5 4 4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 2e kwartaal 66,7 53 53
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 2e kwartaal 120,2 109 107
O-Q Overheid en zorg 2023 2e kwartaal 106,5 93 91
861 Ziekenhuizen 2023 2e kwartaal 15,3 10 9
87 Verpleging en zorg met overnachting 2023 2e kwartaal 22,5 19 19
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2023 2e kwartaal 16,0 12 13
R Cultuur, sport en recreatie 2023 2e kwartaal 6,6 8 8
S Overige dienstverlening 2023 2e kwartaal 7,1 8 8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 2e kwartaal 13,7 15 16
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2023 2e kwartaal 71,0 71 69
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2023 2e kwartaal 113,0 95 94
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2023 2e kwartaal 257,2 210 205
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 augustus 2023:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het derde kwartaal van 2023 worden in november 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vervulde vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn vervuld.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.