Zoekresultaten

21920 resultaten voor CBS in de klas
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.
21920 resultaten voor CBS in de klas
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.

Pagina 400 van 400

Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Cijfers

Beroep (arbeid)

De verzameling van werkzaamheden en taken, die behoren tot een baan van een persoon.

Overig

Het meten van de interneteconomie met big data

Een discussie paper over het onderzoek naar het meten van de interneteconomie in Nederland voor de periode 2016-2018 met behulp van big data. Dit onderzoek is een herhaling van een vergelijkbaar...

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters; verblijfsduur 1e generatie, 2004/'05-2009/'10

Voortijdig schoolverlaters, verblijfsduur 1e generatie allochtonen, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; verdieners huishoudkern, 2004/'05-2008/'09

Voortijdig schoolverlaters; aantal verdieners huishoudkern, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

25 jaar geboorteregeling

Vanaf de jaren 1980 heeft het CBS bijgehouden welke geboorteregelende middelen er in Nederland werden en worden gebruikt. Gegevens daarover kwamen vooral beschikbaar via het vijfjaarlijkse Onderzoek...

Artikelen

Twee generaties vrouwen

CBS onderzoeker Tanja Traag vertelt over de verschillen in onderwijsniveau en arbeidsdeelname tussen de generatie vrouwen geboren eind jaren '50 en die geboren eind jaren '70. Over het CBS In een...

Video's
Artikelen

Cas – Data Scientist

Over Cas Retel – Data Scientist

Overig

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Sterke groei export

Het volume van de export van goederen was in juli 5,4 procent groter dan in juli 2014. De stijging is groter dan in de vijf voorgaande maanden, meldt CBS.

Artikelen
Artikelen

Uitzendwerk neemt verder toe

Het totale aantal uitzenduren is in het eerste kwartaal van 2014, seizoengecorrigeerd, met 0,7 procent toegenomen t.o.v. het voorgaand kwartaal. Het is het vierde kwartaal op rij met een stijging...

Artikelen

Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie

stukken over Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie.

Overig

Technische Universiteit Eindhoven

Er vindt een samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven plaats onder meer in het kader van de CBS-leerstoelen “Big Data in Official Statistics” van prof.dr. Piet Daas en “Quantification of...

Overig

Meten prijsontwikkelingen commercieel vastgoed

Het meten van prijsontwikkelingen van commercieel vastgoed door het Kadaster en het CBS.

Overig

Jeugdreclassering 3e kwartaal 2015

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan...

Cijfers

Aantal verdachten naar herkomst, voorlopige cijfers 2008

In opdracht van Regioplan heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) voorlopige cijfers berekend over het aantal verdachten van een misdrijf in...

Cijfers

Jeugdreclassering 4e kwartaal 2015

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan...

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2015 (voorlopige cijfers)

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan...

Cijfers
Artikelen

Culturele diversiteit ASR november 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van ASR, november 2020

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; omzet, SBI'93, 2003 - 2008

Omzetontwikkeling in de energie - en waterleidingbedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93).

Cijfers