Meer internationaal goederentransport per spoor

© ANP
In 2017 werd in totaal ruim 41 miljoen ton goederen van, naar en door Nederland vervoerd per goederentrein. Daarvan had ruim 93 procent een buitenlandse laad- en/of losplaats. Het aandeel internationaal vervoer is daarmee verder toegenomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Tussen 2007 en 2017 steeg het totale goederenvervoer per spoor met 0,5 miljoen ton naar 41,2 miljoen ton. Dat is een toename van 1,2 procent, die terug te voeren is op de groei van het internationale goederenvervoer. Dit nam in de periode 2007-2017 toe van 35 miljoen ton naar 38 miljoen ton. In dezelfde periode daalde het binnenlandse spoorvervoer van ruim 5,5 miljoen ton binnen Nederland vervoerde goederen in 2007, naar ruim 2,7 miljoen ton in 2017. Het aandeel van het internationale goederenvervoer per spoor groeide van 86 procent in 2007 naar 93 procent in 2017.

Internationaal goederenvervoer per spoor
 Totaal (x miljoen ton)Binnenlands (x miljoen ton)Aanvoer (x miljoen ton)Afvoer (x miljoen ton)Doorvoer (x miljoen ton)
200740,75,5538,9424,7341,473
200840,5695,3959,05123,9262,197
200933,5944,5587,48719,3612,188
201035,5364,7337,86920,6772,257
201139,1745,5688,30123,4781,827
201237,6273,2198,17224,4581,778
201338,9273,2477,90225,9321,846
201439,3673,2678,51926,2511,33
201541,7213,1339,46327,0462,08
201642,6152,8929,88527,4692,369
201741,192,73210,10524,9713,383

Verschuiving in vervoerstromen per spoor

De stijging van het spoorvervoer wordt veroorzaakt door de toename van zowel de doorvoer als de aanvoer van goederen met een buitenlandse herkomst. Bij doorvoer worden goederen vervoerd over het Nederlandse spoor, maar vindt het laden en lossen in het buitenland plaats. Het aandeel doorvoer verdubbelde van 4 procent in 2007 naar 8 procent in 2017. Het aandeel aanvoer steeg in dezelfde periode van 22 naar 25 procent. De totale hoeveelheid goederen die vanuit Nederland naar het buitenland werd vervoerd is nauwelijks veranderd, van 24,7 miljoen ton goederen in 2007 naar 24,9 miljoen ton in 2017.

Aandeel per vervoersstroom spoor
 AfvoerAanvoerBinnenlandsDoorvoer
2017612578
20076122144

Duitsland belangrijkste vervoerspartner

De grootste partner voor zowel de afvoer als de aanvoer van goederen per spoor is Duitsland. Ruim 74 procent van de goederen gaat naar Duitsland en 49 procent van de aanvoer wordt er geladen. Ook nam dit aandeel in de afgelopen tien jaar toe. Op ruime afstand volgen Italië, België, Oostenrijk en Polen. Polen wordt de laatste jaren steeds belangrijker voor de aanvoer van goederen per spoor, het aandeel daar geladen goederen steeg van ruim 1 procent in 2007 naar 6 procent in 2017. Vanuit Polen worden vooral goederen in containers en graan aangevoerd.

Herkomst van per spoor aangevoerde goederen
 DuitslandItaliëBelgiëPolenOostenrijkOverig
201748,523,88,66211,1
200746,420,918,31,33,49,7