De IJsselmeerpolders 100 jaar na de Zuiderzeewet

© CBS
In juni 1918 werd de Zuiderzeewet aangenomen; vijftig jaar later was Nederland de Afsluitdijk en vier polders rijker. Er kwam 1 600 vierkante kilometer grond bij, oorspronkelijk vooral bedoeld voor de landbouw. Honderd jaar na het startschot voor de Zuiderzeewerken heeft het CBS gekeken naar wat de IJsselmeerpolders Nederland hebben gebracht.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/d01bec0cf82b4b29bf28c40474d3e0b6]
Van de Wieringermeer en de Noordoostpolder wordt nog steeds ruim 80 procent van de grond gebruikt voor landbouw. In de Zuidelijke en Oostelijke Flevopolders lag de focus minder op landbouw. De bevolking in de Flevopolders groeide snel en inmiddels woont twee derde van alle inwoners van de IJsselmeerpolders in Almere of Lelystad. Hoe staat het 100 jaar na het aannemen van de Zuiderzeewet met de polders?