Consument onveranderd positief

De stemming onder consumenten is in juni even positief als in mei, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen blijft 23. De koopbereidheid is een fractie minder. Het oordeel over het economisch klimaat verandert niet.

Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in juni ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Het consumentenvertrouwen ligt al sinds eind 2016 boven de 20.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd (gemiddelde van de deelvragen)
   saldo
2014J5
A2
S-2
O1
N-2
D-4
2015J-2
F-1
M7
A10
M11
J14
J13
A13
S11
O12
N14
D13
2016J11
F6
M2
A6
M7
J11
J9
A9
S12
O17
N20
D21
2017J21
F22
M24
A26
M23
J23
J25
A26
S23
O23
N23
D25
2018J24
F23
M24
A25
M23
J23

Koopbereidheid een fractie minder positief

Consumenten oordelen in juni net zo positief over de economie als in april. De deelindicator Economisch klimaat ligt op 43. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden is iets positiever, terwijl het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden iets minder positief is.

De koopbereidheid neemt een fractie af in juni. Deze deelindicator komt in juni uit op 9, tegen 10 in mei. Consumenten oordelen in juni over hun financiële situatie hetzelfde als in mei, maar vinden de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig.  

Schema consumentenvertrouwen

Bronnen

Relevante links