Consument onveranderd positief

De stemming onder consumenten is in juni even positief als in mei, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen blijft 23. De koopbereidheid is een fractie minder. Het oordeel over het economisch klimaat verandert niet.

Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in juni ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Het consumentenvertrouwen ligt al sinds eind 2016 boven de 20.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd
   saldo (gemiddelde van de deelvragen)
2014J5
2014A2
2014S-2
2014O1
2014N-2
2014D-4
2015J-2
2015F-1
2015M7
2015A10
2015M11
2015J14
2015J13
2015A13
2015S11
2015O12
2015N14
2015D13
2016J11
2016F6
2016M2
2016A6
2016M7
2016J11
2016J9
2016A9
2016S12
2016O17
2016N20
2016D21
2017J21
2017F22
2017M24
2017A26
2017M23
2017J23
2017J25
2017A26
2017S23
2017O23
2017N23
2017D25
2018J24
2018F23
2018M24
2018A25
2018M23
2018J23

Koopbereidheid een fractie minder positief

Consumenten oordelen in juni net zo positief over de economie als in april. De deelindicator Economisch klimaat ligt op 43. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden is iets positiever, terwijl het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden iets minder positief is.

De koopbereidheid neemt een fractie af in juni. Deze deelindicator komt in juni uit op 9, tegen 10 in mei. Consumenten oordelen in juni over hun financiële situatie hetzelfde als in mei, maar vinden de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig.  

Schema consumentenvertrouwen