Hoeveel bromfietsen en snorfietsen zijn er in Nederland?

Het aantal voertuigen met een bromfietskenteken is in 2022 met 1,1 procent toegenomen tot ruim 1,2 miljoen op 1 januari 2023. Dit zijn snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads. Begin 2023 telde Nederland 761 duizend snorfietsen, 437 duizend bromfietsen en bijna 20 duizend brommobielen.

 

Leeftijd eigenaar

95,8 procent van de Nederlandse brom- en snorfietsen was eigendom van een particulier op 1 januari 2023. In totaal waren er 732 duizend snorfietsen in particulier bezit, dat is 4,5 procent meer dan vier jaar eerder, maar 2,6 procent minder dan een jaar geleden. In bijna elke leeftijdsklasse van de eigenaar nam in het afgelopen jaar het aantal snorfietsen af. Deze daling was met 8,8 procent het grootst bij snorfietsen van 18- tot 20-jarigen. In aantallen was de grootste daling te zien bij de 50- tot 60-jarigen (6,6 duizend).

Het aantal bromfietsen van particulieren nam in 2022 met 7,1 procent toe tot 415 duizend begin 2023. De procentuele stijging van het aantal bromfietsen van 16-18 jarigen was het grootst (42,7 procent). In aantallen nam het aantal bromfietsen het meest toe bij de 50- tot 60- jarigen (6,9 duizend). Vergeleken met vier jaar geleden nam het aantal bromfietsen toe met 10,3 procent.

4,2 procent van de brom- en de snorfietsen was begin 2023 eigendom van een bedrijf. Het aantal brom- en snorfietsen van bedrijven is de afgelopen 4 jaar toegenomen. Begin 2023 waren er bijna 22 duizend bromfietsen op naam van een bedrijf, meer dan een verdubbeling van het aantal bromfietsen begin 2019. Het aantal snorfietsen op naam van een bedrijf was met bijna 29 duizend snorfietsen begin 2023 zelfs 80,6 procent hoger dan 4 jaar eerder.

Snorfietsbezit per duizend inwoners

Begin 2022 was West Betuwe de gemeente met het hoogste snorfietsbezit. Hier staan per duizend inwoners 140 snorfietsen geregistreerd. Daarna komen Texel (108), Ameland (103), Zandvoort (96), en Valkenburg aan de Geul (93). In Staphorst zijn naar verhouding de minste snorfietsen; 19 per duizend inwoners.

Bromfietsbezit per duizend inwoners

West Betuwe is ook koploper in het bromfietsbezit. Begin 2022 waren hier per duizend inwoners 89 bromfietsen geregistreerd. Op de tweede plaats staat Terschelling (64), gevolgd door Vlieland (59). In de gemeente Eindhoven zijn de minste bromfietsen per duizend inwoners, namelijk 11.