Hoeveel mensen komen om in het verkeer?

In 2022 kwamen in Nederland 737 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dit is bijna 27 procent meer dan in 2021, toen er 582 verkeersdoden vielen en het hoogste aantal sinds 2008. Vergeleken met 2000 is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen 37 procent afgenomen, ondanks de groei van de bevolking. In 2000 vielen er nog 1 166 dodelijke slachtoffers in het verkeer. De daling vond voornamelijk plaats in de periode tot en met 2013, toen het aantal verkeersdoden halveerde naar 570. Na 2013 nam het aantal verkeersdoden toe tot 678 in 2018, waarna weer een daling plaats vond tot en met 2021. 

Verkeersdoden naar vervoerswijze

De meeste verkeersslachtoffers waren fietsers (291) en inzittenden van een personenauto (225). Onder de verkeersdoden in de auto waren 170 bestuurders en 55 passagiers. Daarnaast overleden 57 voetgangers, 47 bromfietsers, 46 motorrijders en 39 bestuurders van een scootmobiel. Vergeleken met 2021 kwamen er 84 meer fietsers om het leven door een verkeersongeval en is het hoogste aantal sinds 1996 (het begin van de registratie). Daarnaast waren er 50 meer verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto.

Leeftijd van verkeersdoden

Onder 75-plussers nam het aantal fatale ongelukken het sterkst toe, met 59 procent ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door meer verkeersdoden onder fietsers van deze leeftijd; 150 in 2022, tegen 94 het jaar ervoor. Verkeersslachtoffers van 50 jaar of ouder overlijden relatief vaak als gevolg van een fietsongeval, terwijl slachtoffers jonger dan 50 jaar naar verhouding vaker omkomen bij een auto-ongeluk.

Verkeersdoden naar geslacht

Er komen meer mannen dan vrouwen om in het verkeer. Dit gold in 2022 voor alle vervoerswijzen en alle leeftijdsgroepen. In 2022 stierven 522 mannen en 215 vrouwen als gevolg van een verkeersongeval. Dit betekent dat 71 procent van de verkeersdoden een man was. Het aandeel mannelijke verkeersdoden schommelt al jaren tussen de 70 en de 75 procent. Het aandeel mannen onder de verkeersdoden is vooral hoog onder de 20- tot 50-jarigen, van wie 81 procent van de verkeersdoden een man is.

Meeste verkeersdoden in Noord-Brabant en Zuid-Holland

In Noord-Brabant vielen 140 dodelijke verkeersslachtoffers, het hoogste aantal van alle provincies, en 49 meer dan in 2021. In Drenthe, Overijssel en Zeeland vielen minder slachtoffers, maar verdubbelde het aantal verkeersdoden wel vergeleken met 2021. In de provincie Utrecht daalde het aantal verkeersdoden, in Flevoland was het aantal slachtoffers bijna gelijk met 2021. In Flevoland vielen de minste verkeersdoden.