Hoeveel mensen komen om in het verkeer?

In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dit is 4,6 procent minder dan in 2020, toen er 610 verkeersdoden vielen, en het laagste aantal sinds 2015. Vergeleken met 2000 is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen gehalveerd, ondanks de groei van de bevolking. In 2000 vielen er nog 1 166 dodelijke slachtoffers in het verkeer. De daling vond voornamelijk plaats in de periode tot en met 2013, toen het aantal verkeersdoden halveerde naar 570. Na 2013 nam het aantal verkeersdoden toe tot 678 in 2018.

Verkeersdoden naar vervoerswijze

De meeste verkeersslachtoffers in 2021 waren fietsers (207) en inzittenden van een personenauto (175). Van de verkeersdoden in de auto waren 137 bestuurders en 38 passagiers. Daarnaast overleden 52 motorrijders, 49 bromfietsers, 43 voetgangers en 32 bestuurders van een scootmobiel. Vergeleken met 2020 kwamen er 22 minder fietsers om het leven door een verkeersongeval en waren er 20 minder verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto. Hiertegenover staat dat er in 2021 onder motorrijders (+8) en bromfietsers (+16) meer verkeersdoden waren te betreuren.

Leeftijd van verkeersdoden

De helft van de verkeersdoden in 2021 was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af van 306 in 2020 naar 294 in 2021. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) kregen relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkwamen bij een auto-ongeluk.

Verkeersdoden naar geslacht

Er komen meer mannen dan vrouwen om in het verkeer. Dit gold in 2021 voor alle vervoerswijzen en alle leeftijdsgroepen. In 2021 stierven 427 mannen en 155 vrouwen door een verkeersongeval. Dit betekent dat 73 procent van de verkeersdoden een man was. Het aandeel mannelijke verkeersdoden schommelt al jaren tussen de 70 en de 75 procent. Het aandeel mannen onder de verkeersdoden is vooral hoog onder de 20- tot 40-jarigen, van wie 84 procent van de verkeersdoden een man is.

Meeste verkeersdoden in Gelderland en Zuid-Holland

In 2021 vielen de meeste verkeersslachtoffers in Gelderland en Zuid-Holland, elk met 94 verkeersdoden. In deze provincies is het aantal verkeersdoden in 2021 gestegen. In Noord-Brabant vielen voor het eerst in zeven jaar niet de meeste dodelijke verkeersslachtoffers. Ook in Overijssel, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg nam het aantal verkeersdoden af. In Zeeland halveerde het aantal verkeersdoden, van 22 in 2020 naar 11 in 2021. Zeeland is in 2021 de provincie met de minste verkeersdoden. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Noord-Holland bleef op hetzelfde niveau als in 2020.