Hoeveel mensen komen om in het verkeer?

In 2019 waren er 661 dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen. Dit is 2,5 procent minder dan in 2018, toen er 678 verkeersdoden vielen. Vergeleken met twintig  jaar geleden is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen met 44 procent afgenomen. In 1999 vielen er nog 1 186 dodelijke slachtoffers in het verkeer. De daling vond voornamelijk plaats in de periode tot en met 2013, toen het aantal verkeersdoden bijna halveerde naar 570.

Verkeersdoden naar vervoerswijze

Van de verkeersdoden in 2019 was 36 procent een inzittende van een personenauto. Het betrof 168 bestuurders en 69 passagiers. Daarnaast overleden onder andere 203 fietsers, 52 motorrijders en 49 voetgangers. Vergeleken met een jaar eerder kwamen er meer motorrijders om. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers was juist lager.

Leeftijd van verkeersdoden

De helft van de verkeersdoden in 2019 was 60 jaar of ouder. In totaal kwamen er 324 zestigplussers om in het verkeer, waaronder 126 tachtigplussers. De oudere dodelijke verkeersslachtoffers hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

 

Verkeersdoden naar geslacht

Er komen meer mannen om in het verkeer dan vrouwen. Dit gold in 2019 voor alle vervoerswijzen en alle leeftijdsgroepen. In 2019 stierven 465 mannen en 196 vrouwen als gevolg van een verkeersongeval. Dit betekent dat 70 procent van de verkeersdoden een man was. Het aandeel mannelijke verkeersdoden schommelt al jaren tussen de 70 en de 75 procent. Het aandeel mannen onder de verkeersdoden is vooral hoog onder de 20- tot 30-jarigen, van wie 82 procent van de verkeersdoden een man is.

Verkeersdoden per provincie

Net als in 2018 vielen in 2019 de meeste dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen in Noord-Brabant: 142. Een jaar eerder waren hier nog 150 verkeersdoden te betreuren. Na Noord-Brabant  kwamen de meeste mensen om in het verkeer in Gelderland en Noord-Holland, 87 in beide provincies. In Zeeland was het aantal verkeersdoden met 13 gevallen het laagst.