Bevolkingsteller

Hoeveel mensen wonen nu in Nederland?

1 7 4 6 9 7 9 4
Realtime prognose
Bron: CBS

De bevolkingsteller geeft een schatting van het aantal inwoners van Nederland op dit moment. Dit gebeurt op basis van informatie uit het verleden en patronen van geboorte, sterfte en migratie per maand. Meer uitleg bij de bevolkingsteller staat onder wat is de bevolkingsteller precies?

  

Hoeveel inwoners telt Nederland in de toekomst?

De bevolking van Nederland blijft de komende decennia naar verwachting groeien, tot 20,7 miljoen inwoners in 2070. Naar verwachting bereikt het inwonertal in 2024 de 18 miljoen en in 2037 de 19 miljoen. De bevolking groeit vooral door migratie en een stijgende levensduur. In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder.

De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de bevolking. Deze verwachting kent ook onzekerheden. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen met twee kinderen blijven houden. De bevolking in 2070 ligt waarschijnlijk tussen 17,6 miljoen en 22,3 miljoen inwoners.