Bevolkingsteller

Hoeveel mensen wonen nu in Nederland?

1 7 4 6 9 7 9 4
Realtime prognose
Bron: CBS

De bevolkingsteller geeft een schatting van het aantal inwoners van Nederland op dit moment. Dit gebeurt op basis van informatie uit het verleden en patronen van geboorte, sterfte en migratie per maand. Meer uitleg bij de bevolkingsteller staat onder wat is de bevolkingsteller precies?

  

Hoeveel inwoners telt Nederland in de toekomst?