Bevolkingspiramide

CBS spinner

In de bevolkingspiramide zie je de bevolkingsopbouw van Nederland per jaar. Voor elke leeftijd staat links het aantal mannen en rechts het aantal vrouwen. De piramide heeft cijfers vanaf 1950, en geeft ook de prognose voor de komende decennia.

Met de afspeelknop is de ontwikkeling door de jaren te zien. Daarbij kun je een leeftijd vastzetten door te klikken: bekijk bijvoorbeeld hoe de groep 5-jarigen in 1950 door de jaren heen verandert. Beweeg met de muis over de piramide om per leeftijdsgroep te zien uit hoeveel mannen en vrouwen deze bestaat. Met de knop ‘overschot’ wordt in de piramide zichtbaar of er meer mannen of vrouwen per leeftijd zijn.

Wat zie je in de bevolkingspiramide?

Elk jaar begint met de kinderen die geboren zijn. Die groep schuift elk jaar op naar een hogere leeftijd. Met het stijgen van de leeftijd worden de groepen kleiner doordat mensen overlijden. Een leeftijdsgroep kan ook groter worden door immigranten (veelal twintigers en dertigers), of kleiner door emigratie. Als er meer kinderen dan ouderen zijn, is de vorm ook echt een piramide. Bekijk bijvoorbeeld 1950. Daar is de naoorlogse babyboomgeneratie goed te zien. Tegenwoordig heeft alleen de top nog een piramidevorm. In de toekomst wordt het meer een urn, met een uitstulping bij de leeftijdsgroepen tussen twintig en dertig jaar.

Mannen en vrouwen

Jaarlijks worden in Nederland meer jongens dan meisjes geboren. Mannen overlijden gemiddeld op jongere leeftijd dan vrouwen. Tot ongeveer veertig jaar is er een licht ‘mannenoverschot’, daarna is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen vrijwel gelijk, om tegen zestig jaar om te slaan naar een ‘vrouwenoverschot’. Dit loopt op met de leeftijd.