Wat is de bevolkingsteller precies?

De bevolkingsteller is een schatting, en geen real-time weergave van de bevolkingsontwikkeling. De teller gaat niet direct omhoog zodra een kind wordt geboren of een immigrant zich inschrijft, en ook niet meteen omlaag als iemand overlijdt of uit Nederland vertrekt. Deze gebeurtenissen komen pas bij het CBS binnen nadat ze geregistreerd zijn bij een gemeente. En ook die registratie gebeurt niet meteen: een geboorte moet binnen drie werkdagen en een overlijden binnen zes werkdagen gemeld worden bij de gemeente, en een immigrant schrijft zich vaak pas na een tijdje in als inwoner.

Daarom maakt CBS vooraf al een schatting van de groei. De basis daarvoor is het voorlopige inwonertal van de eerste dag van de vorige maand. Dat cijfer wordt aangevuld met de verwachte groei in deze periode van het jaar en deze dag van de week. Het groeitempo van de bevolking varieert namelijk van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer overlijden er minder mensen en worden er meer kinderen geboren dan in de winter, in augustus en september komen er meer immigranten.

Het gaat hier alleen om de ingeschreven bevolking en niet om bijvoorbeeld illegalen of asielzoekers die wel in Nederland verblijven maar nog niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven.

Terug naar artikel