Herkomst

/CBS/Default images/Visualization page

Hoeveel inwoners van Nederland zijn in het buitenland geboren?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga naar Dossier Asiel, migratie en integratie.

Van de 17,5 miljoen inwoners op 1 januari 2021 was 14,0 procent in het buitenland geboren. Zij zijn als migrant naar Nederland gekomen. 11,4 procent van de bevolking was een in Nederland geboren kind van migranten.

Op 1 januari 2021 telde Nederland 15,1 miljoen inwoners die in Nederland zijn geboren, van wie bijna 2 miljoen mensen kinderen van migranten zijn. Zij hebben een of twee in het buitenland geboren ouder(s). Iets meer dan de helft (1,1 miljoen) van hen heeft één in het buitenland en één in Nederland geboren ouder, iets minder dan de helft (890 duizend) heeft twee in het buitenland geboren ouders. Bijna 2,5 miljoen inwoners van Nederland zijn migranten, zij zijn zelf in het buitenland geboren. Het overgrote deel van hen heeft twee ouders die ook in het buitenland zijn geboren (2,2 miljoen).

Bevolking naar Geboren in Nederland, 1 januari 2021
Geboren inInwoners
Nederland, ouders ook13031
Nederland, 1 ouder niet1103
Nederland, ouders niet890
Buitenland, 2 ouders ook2203
Buitenland, 1 ouder ook110
Buitenland, 2 ouders Nederland138