Mannen en vrouwen

Hoeveel mannen en vrouwen wonen in Nederland?

Jaarlijks worden in Nederland meer jongens dan meisjes geboren. Mannen overlijden gemiddeld op jongere leeftijd dan vrouwen. Tot ongeveer veertig jaar is er een licht ‘mannenoverschot’, daarna is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen vrijwel gelijk, om tegen zestig jaar om te slaan naar een ‘vrouwenoverschot’. Dit loopt op met de leeftijd. Zie ook de bevolkingspiramide.

Hoeveel mannen en vrouwen wonen er per gemeente?

Per gemeente en per leeftijdsgroep kan het aantal mannen ten opzichte van het aantal vrouwen sterk verschillen. Zo wonen in veel gemeenten met een universiteit of hogeschool, en in gemeenten daar in de buurt, relatief veel twintigers. Vaak is er een vrouwenoverschot, maar in bijvoorbeeld Delft wonen juist meer mannelijke dan vrouwelijke twintigers.