Vacaturegraad naar bedrijfstak

Vacaturegraad loopt weer op

De vacaturegraad nam in het derde kwartaal 2020 weer toe tot 26. Daarmee is de vacaturegraad weer terug op het niveau van het eerste kwartaal, nadat dit getal in het tweede kwartaal was afgenomen naar 24. Dit verhoudingsgetal geeft aan hoeveel vacatures er zijn per duizend banen van werknemers. Halverwege 2019 bereikte de vacaturegraad nog zijn hoogste stand, met 34 vacatures per duizend banen.

De vacaturegraad blijft het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Eind september waren er in deze bedrijfstak 48 vacatures op duizend werknemersbanen. Ook in de bouwnijverheid is het personeelsgebrek fors, met 43 vacatures op duizend werknemersbanen. De vacaturegraad is met 11 vacatures per duizend banen het laagst in het onderwijs.

De vacaturegraad is niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten.