Vacaturegraad naar bedrijfstak

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers, daalde in het derde kwartaal van 51 naar 47. Het hoogst is de vacaturegraad in de delfstoffenwinning, waar in het vierde kwartaal op elke duizend werknemersbanen 73 vacatures openstonden.

Het laagst is de vacaturegraad in het onderwijs, namelijk 21 vacatures per duizend banen.

De vacaturegraad is niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten.

Cijfers op StatLine: Vacaturegraad.