Vacaturegraad naar bedrijfstak

De vacaturegraad nam in het eerste kwartaal van 2022 toe tot 51 vacatures per duizend banen van werknemers.

Met 112 vacatures op duizend werknemersbanen verdubbelde de vacaturegraad in de horeca. In geen enkele bedrijfstak was de vacaturegraad ooit hoger dan 100. Het vorige record was met 83 - ook in de horeca - in het derde kwartaal van 2021. De informatie en communicatie had met 91 vacatures per duizend banen ook een bovengemiddelde graad. In het onderwijs bleef de vacaturegraad met 19 onveranderd. Dit was opnieuw de laagste graad.