Vacaturegraad naar bedrijfstak

Vacaturegraad gestegen

De vacaturegraad steeg in het eerste kwartaal van 30 naar 33. Dit verhoudingsgetal geeft aan hoeveel vacatures er zijn per duizend banen van werknemers. Een jaar geleden was de vacaturegraad nog 29. Tot dit kwartaal was de hoogste stand, die bijna elf jaar geleden werd gemeten, was 32 vacatures per duizend werknemersbanen, sinds het eerste kwartaal 2019 is dit 33.

Al vier en een half jaar is de vacaturegraad elk kwartaal het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Eind maart waren er in deze bedrijfstak 68 vacatures op duizend banen, zeven meer dan aan het einde van het vierde kwartaal van 2018. Hierna volgt de bouw met 59 vacatures per duizend banen (7 meer) en de horeca met 55 vacatures per duizend banen (10 meer). De vacaturegraad is het laagst in het onderwijs, met 13 vacatures per duizend banen.