Openstaande vacatures naar regio

In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder waren er in het derde kwartaal van 2022 in alle provincies meer vacatures. De toename was het grootst in Zuid-Holland (+18 duizend vacatures) en Noord-Holland (+14 duizend). De meeste vacatures zijn dan ook te vinden in Zuid-Holland (96 duizend) en Noord-Holland (86 duizend). Zeeland en Flevoland zijn de provincies met het kleinste aantal vacatures (elk 9 duizend).

De regionale vacaturecijfers zijn niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten.

Cijfers op StatLine: Vacatures, regio.

  

Cijfers op StatLine: Vacatures, regio