Openstaande vacatures naar regio

In het eerste kwartaal van 2022 nam in alle provincies het aantal openstaande vacatures toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het totaal aantal openstaande vacatures was  199,7 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2021 en kwam uit op 448,2 duizend 

De toename in het aantal openstaande vacatures was het sterkst in de provincie Zuid-Holland, namelijk 39,8 duizend. Noord-Holland had eind maart 38,2 duizend meer openstaande vacatures dan een jaar eerder.

Relatief gezien groeide in Noord-Brabant en Drenthe met een toename van 65 procent het aantal openstaande vacatures het hardst. In Zeeland nam het aantal openstaande vacatures aan het einde van het eerste kwartaal toe met 64 procent.

Met een toename van 4,1 duizend vacatures was de ontwikkeling in het aantal vacatures net als voorgaand kwartaal het kleinst in Flevoland. Zeeland had weliswaar een sterke relatieve toename van de openstaande vacatures, absoluut was de toename 4,5 duizend.

  

Cijfers op StatLine: Openstaande vacatures; SBI 2008, regio