Bevolkingsteller


Bron: CBS
Onderliggende teller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners. Meer cijfers over de ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland vindt u in StatLine.
1 6 9 8 6 4 7 5
maandag 1 februari 2016
09:18:49 GMT +01:00

 

 

 

Hoeveel mensen wonen nu in Nederland?

In juli 2020 telde Nederland 17 427 806 inwoners. Dat is het cijfer uit de registraties. De bevolkingsteller geeft een schatting van het aantal inwoners van Nederland op dit moment. Dit gebeurt op basis van informatie uit het verleden en patronen van geboorte, sterfte en migratie per maand. Vanwege de coronapandemie zijn er echter de afgelopen maanden meer mensen overleden en minder mensen gemigreerd. Daardoor sluit de eerdere verwachte ontwikkeling op basis van de patronen in het verleden minder goed aan bij de realiteit.

Hoeveel groeit de bevolking op een doorsneedag?

Op een gemiddelde dag in een jaar worden ongeveer 465 kinderen geboren, en overlijden 420 mensen. Verder vestigen zich gemiddeld 775 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 445 emigranten vertrekken. De bevolking van Nederland groeit met gemiddeld 370 personen per dag. Daarin zijn ook correcties verwerkt die niet door de gemeenten verklaard kunnen worden vanuit hun registers, zoals niet gemeld vertrek naar het buitenland.

Hoe snel groeit de bevolking nu?

De bevolking groeit niet elke dag even snel. Het groeitempo varieert van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer worden er meer kinderen geboren en overlijden er minder mensen dan in de winter, in het najaar komen er meer immigranten. De bevolkingsteller houdt hier rekening mee.

Wat is de bevolkingsteller precies?

De bevolkingsteller is een schatting, en geen real-time weergave van de bevolkingsontwikkeling. De teller gaat niet direct omhoog zodra een kind wordt geboren of een immigrant zich inschrijft, en ook niet meteen omlaag als iemand overlijdt of uit Nederland vertrekt. Deze gebeurtenissen komen pas bij het CBS binnen nadat ze geregistreerd zijn bij een gemeente. En ook die registratie gebeurt niet meteen: een geboorte moet binnen drie werkdagen en een overlijden binnen zes werkdagen gemeld worden bij de gemeente, en een immigrant schrijft zich vaak pas na een tijdje in als inwoner.

Daarom maakt CBS vooraf al een schatting van de groei. Zo is het inwonertal volgens de bevolkingsteller vandaag geschat op basis van het voorlopige cijfer van de eerste dag van de vorige maand, aangevuld met de verwachte groei in deze periode van het jaar en de verschillen tussen week- en werkdagen.

Het gaat hier alleen om de ingeschreven bevolking en niet om bijvoorbeeld illegalen of asielzoekers die wel in Nederland verblijven maar nog niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven.

Waar vind ik meer cijfers over het aantal inwoners van Nederland?

Elke maand publiceert het CBS nieuwe cijfers over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie in de database StatLine. Regelmatig komen er nieuwsberichten uit over bevolking.