Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:emancipatie
26 resultaten voor keyword:emancipatie

Pagina 1 van 2

Inkomen werkende vrouwen sinds 1977 met ruim 60 procent gestegen

Vrouwen met inkomen uit werk verdienden gemiddeld op jaarbasis bijna 34 duizend euro bruto in 2020. In 1977 was dat nog bijna 21 duizend euro. De stijging speelde grotendeels in de 21e eeuw en is...

Artikelen

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Artikelen

Emancipatiemonitor 2012

Deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, geeft een beeld van het emancipatieproces in Nederland.

Publicaties

Emancipatie-opinies (EMOP)

Vaststellen van (ontwikkelingen in) opvattingen over onder meer de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, en seksuele...

Overig

Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken

Onderzoek naar de verschillen in opleiding en in arbeidsmarktpositie tussen de generatie vrouwen geboren eind jaren ’50 en de generatie vrouwen geboren eind jaren ’70.

Publicaties

Emancipatiemonitor 2018

De emancipatie van vrouwen in Nederland, rolverdeling mannen en vrouwen, economische zelfstandigheid, werk

Publicaties

Emancipatiemonitor 2016

Vrouw zit bij man voor op het rekje op fiets. Beide in carriere outfit

Publicaties

Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Cijfers

Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

hoe ver wonen gescheiden ouders van elkaar en welke motieven spelen een rol in de keuze waar te wonen

Publicaties

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

Kinderen in complexe gezinsverbanden

Tussen 1997 en 2017 kregen steeds meer minderjarige kinderen te maken met complexe gezinsverbanden via stiefrelaties, halfbroers of -zussen; in 2017 zijn er 383 duizend huishoudens met minderjarige...

Publicaties

Economische positie vrouw tot 2020 verder verbeterd

Vrouwen zijn steeds vaker economisch zelfstandig, bijna 64% in 2019. Ze werken vaker en ook meer uren. 81% van de mannen kan financieel op eigen benen staan. De emancipatie van vrouwen.

Artikelen

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen

Bijdrage van jonge moeders aan het gezinsinkomen in 2005 en 2013

Artikelen

Financiële gevolgen van echtscheiding

Financiële gevolgen voor mannen en vrouwen bij een echtscheiding, in relatie tot economische zelfstandigheid.

Publicaties

Opvattingen over de timing van het ouderschap

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Artikelen

3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn

Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was...

Artikelen

Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd

Hoe verdelen Nederlanders zorg- en werktaken?

Artikelen

Emancipatiemonitor 2014

Dit is de achtste editie van de Emancipatiemonitor. De monitor die tweejaarlijks verschijnt, beschrijft de stand van zaken in het emancipatieproces in Nederland. Voor diverse terreinen wordt de...

Publicaties

Verdeling werk en zorg tussen vaders en moeders vaak anders dan gewenst

4 op de 10 ouders van kinderen jonger dan 18 jaar zouden werk en zorg het liefst gelijk verdelen. In de praktijk is dat voor nog geen 1 op de 10 stellen het geval.

Artikelen

Aflevering 5: De eeuw van mijn dochters

In de podcast van het CBS wordt elke maand een actueel thema belicht aan de hand van cijfers en statistieken. Liesbeth Staats gaat in gesprek met CBS-experts over het belang van statistiek in het...

Artikelen

Emancipatiemonitor 2020

De stand van zaken op het gebied van emancipatie van vrouwen en mannen in Nederland.

Publicaties

Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook in de coronajaren 2020 en 2021 kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was in 2021 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon...

Artikelen

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.

Artikelen

Jaarrapport Integratie 2020

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen mensen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van mensen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen...

Publicaties