CBS jaarplan 2012

Dit jaarplan is het vierde dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013. Ook in 2012 is het CBS dé leverancier van betrouwbare en samenhangende statistische informatie. Dit jaarplan beschrijft het geheel aan activiteiten van het CBS: van het statistisch programma en de in-en externe ontwikkelingen op dat gebied tot en met de bedrijfsvoering.