Onze koers

© CBS

Onze opdracht

Het CBS werd op 9 januari 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken in kaart te brengen. Deze rol heeft het CBS nog altijd.

Onze missie

Het samenstellen en publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

Onze visie

Het CBS is dé onafhankelijke bron voor betrouwbare en maatschappelijk relevante statistische data en informatie. Voor iedereen toegankelijk en altijd actueel. Hiermee krijgt de samenleving de waardevolle inzichten om te komen tot weloverwogen en feitelijk onderbouwde besluitvorming en vooruitgang.

In een wereld van toenemende complexiteit en een overweldigende hoeveelheid informatie speelt het CBS een centrale rol in deze ontwikkeling en zorgt daarbij voor actueel overzicht. We verzamelen en analyseren data efficiënt en uiterst zorgvuldig. Om de informatie uit de data vervolgens transparant en inspirerend terug te geven aan de samenleving. Zodat helder is wat de informatie wel of niet betekent. Altijd veilig, want het CBS is een autoriteit op het gebied van data-ethiek, privacybescherming en informatiebeveiliging.

Wij zijn overtuigd van de kracht van data, niet alleen om de samenleving waardevolle inzichten te bieden, maar ook om individuen en organisaties te ondersteunen en versterken met de kracht van kennis door data. De data van ons allemaal.

Dit wordt mogelijk gemaakt door betrokken medewerkers met verschillende achtergronden en uiteenlopende vaardigheden. Het CBS heeft daarbij aandacht voor de individuele ontwikkeling en behoudt oog voor het doel: betrouwbare en samenhangende statistische informatie publiceren. Zo staat het CBS midden in de maatschappij. Nu en de in de toekomst.

Onze kernwaarden

Betrouwbaar, objectief, maatschappijgericht.

Blik op de toekomst

Een visie op de toekomst is vervat in het Meerjarenprogramma 2024-2028 (MJP24-28). In dit document is een aantal thema’s benoemd die de maatschappelijke opgave van het CBS weergeven om data te leveren op deze belangrijke onderwerpen. Verder is en blijft het speerpunt in het beleid om de toegang tot data te vergroten en de kwaliteit van data en van de bedrijfsvoering onveranderd hoog te laten zijn.

Het CBS wil flexibeler worden om statistische bijdragen te kunnen leveren aan een aantal grote maatschappelijke opgaven zoals wonen, ondermijnende criminaliteit, klimaat en duurzaamheid. Die maatschappelijke opgaven stellen we centraal in onze programmering. Wij willen samen met andere partijen data-allianties vormen, die de informatie rond een bepaald thema zo volledig en overzichtelijk mogelijk ordenen. De uitwerking hiervan vindt plaats in onze jaarplannen. Dat geeft ons de flexibiliteit om in te spelen op actualiteit van dat moment.

De volgende onderwerpen staan de komende jaren centraal:

  • Wonen
  • Klimaat en duurzaamheid
  • Digitalisering
  • Kennis en economie
  • Globalisering en waardeketens
  • Ongelijkheid en armoede
  • Demografische ontwikkeling
  • Veiligheid & ondermijnende criminaliteit
  • Pandemische paraatheid
  • Arbeidsmarkt
cover meerjarenprogramma 2024-2028 

Hier vindt u een Overzicht jaarplannen en jaarverslagen.

Caribisch Nederland

Sinds de staatkundige verandering op 10 oktober 2010 is het CBS verantwoordelijk voor de statistische informatievoorziening over de drie eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES). Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid is een apart Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028 opgesteld, waarin de CBS speerpunten zijn toegespitst op de specifieke situatie op de BES eilanden.