Corporate nieuws archief

Corparate

Deze wedstrijd is voor docenten een instrument om invulling te geven aan de lessen economie

Heeft de hormoonbehandeling die transgenders ondergaan gevolgen voor de gezondheid

CBS is op zoek naar nieuwe medewerkers met een afgeronde bachelor of master op hbo- of wo-niveau in de natuurkunde, wiskunde, econometrie, data science

Het CBS houdt al 100 jaar statistieken bij over de internationale handel

de effecten van naturalisatie op de kans op werk, de hoogte van het inkomen en het bezit van een eigen huis

niet alleen betrouwbare statistieken maken, maar ook zorgen dat iedereen onze cijfers weet te vinden en begrijpt

Hoe ontwikkelt de huizenprijs zich en hoeveel risico lopen huizenbezitters op een huis dat sterk in waarde daalt

ben je op zoek naar een uitdagende job met grote maatschappelijke relevantie? Dan heeft het CBS interessante banen

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid

onderzoek naar nieuwe methoden om data te beoordelen en corrigeren

een nieuw rapport van het CBS over de stand van zaken rond de 17 Sustainable Development Goals

visualiseer de fietsbewegingen in Eindhoven

Het Center for Big Data Statistics van het CBS werkt samen met het Leiden Centre of Data Science .

Met satellieten en social media migrantenstromen in kaart brengen

hoe in Amsterdam big data worden ingezet voor onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen

zien hoeveel flexibele arbeidskrachten Nederland telt en hoe dat zich verhoudt tot werknemers met vast contract

Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen

ontwerp van vragenlijsten, de voorwaarden voor gebruik van de smartphone voor surveyonderzoek en sensormetingen

werken aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken

onderzoek naar de mogelijkheden om big data te gebruiken voor de officiële statistiek

Hoe kan technologie slimmer worden ingezet bij onderzoek naar de gezondheid van Nederlanders

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

de groeiende behoefte aan informatieproducten voor de beleidscyclus

wat heeft de economische groei ons opgeleverd aan welvaart

ESSnet datavalidatie is een Europees onderzoeksprogramma dat als doel heeft de uitwisseling van data te verbeteren

als innovatieve organisatie speelt het CBS actief in op de behoeften van de samenleving

Gelijke kansen voor kinderen, participatie van ouderen, tegengaan van schulden en toegang tot armoedevoorzieningen

Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden

Via big data heeft het CBS in kaart gebracht welke Nederlandse bedrijven voornamelijk via internet hun omzet behalen

De gastanalist schrijft een viertal artikelen voor de CBS-website over zelfgekozen onderwerpen.

CBS maakt een koppeling tussen economische en sociale statistieken in de LEED

Welke kenmerken zijn van invloed op schoolprestaties

Het jaarlijkse DataCamp heeft als doel oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken aan de hand van big data.

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronisch afval te meten.

De CBS databank StatLine krijgt volgend jaar een nieuw uiterlijk en een nieuwe werking.