Corporate nieuws archief

Corparate

Filter op jaar:
 1. Betaalbaarheid wonen en energie beter in beeld
 2. NWO-subsidie voor onderzoek naar wereldwijde brede welvaart
 3. CBS op zoek naar IT-personeel met passie voor het vak
 4. CBS-collega’s helpen vluchtelingen in crisisnoodopvang
 5. Meerjarenplan CBS ingediend bij minister van Economische Zaken en Klimaat
 6. Dashboard bevolking junior voor leerlingen basisscholen gelanceerd
 7. Impact van scheepvaart op onderwaterleven onderzocht met AIS-data
 8. CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid
 9. Het succes van beeldstatistieken in de afgelopen 100 jaar
 10. Woonbase: alle informatie over wonen bij elkaar
 11. Inzicht in de veranderende arbeidsmarkt door CBS-innovaties
 12. CBS benoemt Lara Ankersmit als hoofddirecteur Communicatie en Nieuws
 13. CBS maakt thema brede welvaart zichtbaar in begrotingen ministeries
 14. CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen
 15. ‘Nederland in cijfers 2022’: antwoord op 36 actuele vragen
 16. Minister neemt publicatie ‘Nederland Handelsland 2022’ in ontvangst
 17. Wil jij investeren in je eigen talentontwikkeling bij het CBS?
 18. Clara Wichmann en haar baanbrekende werk voor het strafrecht
 19. Onderzoek naar haat en agressie jegens vrouwelijke politici wint CBS-Tegel
 20. Internationale experts leggen het CBS langs de meetlat
 21. Maatschappelijke problemen oplossen door samenwerking tussen CBS en UvA
 22. Achtergronden van CBS-onderzoek naar energieprijzen
 23. CBS in dialoog met vervoerders over toegang tot openbaar vervoer data
 24. Kim Putters: ‘Er is meer maatschappijvisie nodig’
 25. Wim van Nunspeet benoemd tot plaatsvervangend Directeur-generaal CBS
 26. CBS zoekt nieuw talent op diverse fronten
 27. CBS verkent potentie van privacy preserving techniques met universiteiten
 28. CBS-lespakket voor leerlingen basisschool uitgebreid met kinderdashboard
 29. CBS brengt sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in kaart
 30. Pleidooi voor betrouwbare en eerlijke AI in de publieke ruimte
 31. Mike Ackermans (CBS) benoemd tot directeur-bestuurder van Omroep Zeeland
 32. CBS verdiept samenwerking met universiteiten
 33. CBS zet vervolgstap in automatisering prijswaarneming voor CPI
 34. Ben jij het nieuwe talent waar het CBS naar op zoek is?
 35. Over het belang van metadata bij de open data van het CBS
 36. Datacenter Parkstad Limburg zet in op belangrijke regionale speerpunten
 37. Bert Kroese (CBS) benoemd in top IMF
 38. CBS vernieuwt applicatielandschap succesvol met Phoenix
 39. Innovatief onderzoek naar vliegroutes van drones met CBS-data
 40. Promovendus onderzoekt oorzaken vroeggeboorte baby’s
 41. CBS brengt relatie tussen SDG’s en circulaire economie in beeld
 42. CBS onderzoekt verfijning methode voor berekening energieprijzen
 43. CBS zoekt enthousiaste parttime interviewers
 44. Gezocht: enthousiaste stagiairs voor uitdagende projecten
 45. CBS past indeling rond migratie aan na consultatie externe partijen
 46. CBS Academy wint Leerorganisatie Award 2021
 47. Innovatieprijs voor onderzoek naar interventies tijdens eerste coronagolf
 48. Welk journalistiek onderzoekstalent wint de CBS-Tegel?
 49. CBS Businessportal faciliteert dataleveranciers vanaf 2024
 50. Gezocht: veelzijdig talent met brede maatschappelijke interesse
 51. Het belang van betrouwbare data in tijden van crisis