Corporate nieuws archief

Corparate

Filter op jaar:
 1. CBS in dialoog met vervoerders over toegang tot openbaar vervoer data
 2. Kim Putters: ‘Er is meer maatschappijvisie nodig’
 3. Wim van Nunspeet benoemd tot plaatsvervangend Directeur-generaal CBS
 4. CBS zoekt nieuw talent op diverse fronten
 5. CBS verkent potentie van privacy preserving techniques met universiteiten
 6. CBS-lespakket voor leerlingen basisschool uitgebreid met kinderdashboard
 7. CBS brengt sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in kaart
 8. Pleidooi voor betrouwbare en eerlijke AI in de publieke ruimte
 9. Mike Ackermans (CBS) benoemd tot directeur-bestuurder van Omroep Zeeland
 10. CBS verdiept samenwerking met universiteiten
 11. CBS zet vervolgstap in automatisering prijswaarneming voor CPI
 12. Ben jij het nieuwe talent waar het CBS naar op zoek is?
 13. Over het belang van metadata bij de open data van het CBS
 14. Datacenter Parkstad Limburg zet in op belangrijke regionale speerpunten
 15. Bert Kroese (CBS) benoemd in top IMF
 16. CBS vernieuwt applicatielandschap succesvol met Phoenix
 17. Innovatief onderzoek naar vliegroutes van drones met CBS-data
 18. Promovendus onderzoekt oorzaken vroeggeboorte baby’s
 19. CBS brengt relatie tussen SDG’s en circulaire economie in beeld
 20. CBS onderzoekt verfijning methode voor berekening energieprijzen
 21. CBS zoekt enthousiaste parttime interviewers
 22. Gezocht: enthousiaste stagiairs voor uitdagende projecten
 23. CBS past indeling rond migratie aan na consultatie externe partijen
 24. CBS Academy wint Leerorganisatie Award 2021
 25. Innovatieprijs voor onderzoek naar interventies tijdens eerste coronagolf
 26. Welk journalistiek onderzoekstalent wint de CBS-Tegel?
 27. CBS Businessportal faciliteert dataleveranciers vanaf 2024
 28. Gezocht: veelzijdig talent met brede maatschappelijke interesse
 29. Het belang van betrouwbare data in tijden van crisis