Landbouw

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Cultuurgrond en aantal bedrijven behorende bij de biologische landbouw
 2. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2024
 3. Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2023
 4. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2023
 5. Bedrijven met melkvee, -geiten en -schapen, 2000-2023
 6. Bedrijfshoofden in de landbouw
 7. Aantal schapen, 2023
 8. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2023
 9. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 10. Structuurgegevens veehouderij van Nederland en provincies, 2023
 11. Structuurgegevens landbouw gemeente Oost Gelre, 2023
 12. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022
 13. Akkerbouwgewassen; productie