Landbouw

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2021
 2. Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021
 3. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 4. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 5. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022
 6. Embedded soja en palmolie
 7. Bedrijven met melkkoeien, 2021
 8. Import landbouwproducten uit Brazilië, 2021
 9. Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022
 10. Sociaal-economische status per postcode, 2019
 11. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
 12. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 13. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 14. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
 15. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
 16. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
 17. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 18. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 19. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
 20. Nederlandse invoer van sojabonen
 21. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
 22. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
 23. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021