Landbouw

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente
 2. Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*
 3. Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee
 4. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties
 5. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 6. Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 7. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 8. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 9. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 10. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 11. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 12. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 13. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 14. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 15. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 16. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven