Landbouw

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Landbouwgrond naar gebruikstitels, provincie, 2008-2022
  2. De verduurzaming van de landbouw – deel II: emissies
  3. Aantal Livestock Units op veehouderijbedrijven, 2022
  4. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2022
  5. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022