Landbouw

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
  2. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
  3. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
  4. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
  5. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
  6. Korteketenverkoop per bedrijfstype
  7. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
  8. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
  9. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
  10. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven