Cultuurgrond en aantal bedrijven behorende bij de biologische landbouw

Tabel met het areaal (oppervlakte) en aantal bedrijven in de biologische landbouw in de jaren 2015 tot en met 2023 en het aantal bedrijven dat (al dan niet gecertificeerd) in omschakeling is.

In deze tabel is het totale areaal biologische landbouw en het totaal aantal bedrijven af te lezen dat actief is in de biologische landbouw. Voor het areaal en het aantal bedrijven is telkens verder af te lezen of het om bestaand areaal gaat of bestaande bedrijven of dat het gaat om areaal of bedrijven in omschakeling waarbij het om een volledige omschakeling of uitbreiding gaat, al dan niet gecertificeerd.

De tabel met voorlopige cijfers verscheen als bijlage bij het bericht: Biologische landbouwareaal met bijna 9 procent toegenomen.

De definitieve cijfers zijn daarna in maart verschenen.