Persoonlijke inflatiecalculator

Met de Persoonlijke Inflatiecalculator kunt u de "inflatie" schatten die hoort bij uw eigen consumptiepatroon.


Info! Om uw persoonlijke inflatie te berekenen kunt u deze website bezoeken op uw tablet (landscape), laptop of desktop.
1. Maandelijkse uitgaven aan:
22
21
11
4
9
34
7
5
2
12
12
2. Jaarlijkse uitgaven aan:
145
120
90
24
168
20
356
36
3. Uitgaven de laatste vijf jaar aan:
654
954
4. Waardebedragen:
533
143
Totaal per maand: €0
Barchart
Toelichting
Vul in de invulvelden de gemiddelde uitgaven van uzelf of uw huishouden in (steeds voor hetzelfde aantal personen). Er zijn vier onderdelen:

  • Uitgaven die doorgaans iedere maand worden gedaan;
  • Uitgaven die niet iedere maand worden gedaan. Hiervoor schat u een bedrag per jaar;
  • Uitgaven die nog minder vaak gedaan worden. Hiervoor schat u een bedrag per vijf jaar;
  • Het bezit van auto’s en koopwoningen. Voor auto’s vult u het aankoopbedrag en de verwachte levensduur in, als u in een koopwoning woont vult u de WOZ-waarde in.