Persoonlijke inflatiecalculator

Met de Persoonlijke Inflatiecalculator kunt u de "inflatie" schatten die hoort bij uw eigen consumptiepatroon.


Barchart
Toelichting

Vul in de invulvelden de gemiddelde uitgaven van uzelf of uw huishouden in (steeds voor hetzelfde aantal personen). Er zijn vier onderdelen:

  • Uitgaven die doorgaans iedere maand worden gedaan;
  • Uitgaven die niet iedere maand worden gedaan. Hiervoor schat u een bedrag per jaar;
  • Uitgaven die nog minder vaak gedaan worden. Hiervoor schat u een bedrag per vijf jaar;
  • Het bezit van auto’s en koopwoningen. Voor auto’s vult u het aankoopbedrag en de verwachte levensduur in, als u in een koopwoning woont vult u de WOZ-waarde in.