Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht; 1995-2023

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht; 1995-2023

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 november 21.646 11.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 december 17.633 13.816
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 252.528 145.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 januari 19.578 12.737
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 februari 23.109 11.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 maart 46.541 11.946
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 april 46.288 10.891
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 mei 32.677 12.407
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 juni 29.168 16.106
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 juli 29.407 20.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 augustus 48.447 20.559
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 september 47.081 17.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 oktober 30.322 15.226
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 november 28.462 14.113
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 november 1.210 1.912
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 december 1.472 2.418
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 19.822 23.428
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 januari 1.508 2.441
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 februari 1.150 1.953
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 maart 1.290 2.036
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 april 1.163 2.016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 mei 1.279 2.063
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 juni 1.625 2.102
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 juli 2.288 3.134
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 augustus 2.616 3.525
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 september 1.746 2.983
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 oktober 1.373 2.561
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 november 1.218 2.122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 november 20.436 9.248
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 december 16.161 11.398
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 232.706 121.902
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 januari 18.070 10.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 februari 21.959 9.302
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 maart 45.251 9.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 april 45.125 8.875
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 mei 31.398 10.344
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 juni 27.543 14.004
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 juli 27.119 17.686
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 augustus 45.831 17.034
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 september 45.335 14.577
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 oktober 28.949 12.665
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 november 27.244 11.991
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 november 19.828 8.164
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 december 15.568 10.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 224.419 109.356
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 januari 17.412 9.201
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 februari 21.367 8.357
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 maart 44.673 8.895
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 april 44.604 7.913
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 mei 30.869 9.299
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 juni 26.842 12.901
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 juli 26.256 16.067
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 augustus 44.714 15.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 september 44.440 13.047
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 oktober 28.278 11.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 november 26.671 10.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 november 608 1.084
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 december 593 1.163
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 8.287 12.546
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 januari 658 1.095
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 februari 592 945
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 maart 578 1.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 april 521 962
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 mei 529 1.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 juni 701 1.103
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 juli 863 1.619
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 augustus 1.117 1.772
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 september 895 1.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 oktober 671 1.275
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 november 573 1.181
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met september 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 17 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.