Helft bedrijven met TVL-1 boekte minder omzetverlies dan verwacht

© Hollandse Hoogte / Mariette Carstens
Van de ongeveer 32 duizend bedrijven waarvan de tegemoetkoming voor vaste lasten over juni-september 2020 (TVL-1) definitief is vastgesteld, moet 16 procent hun voorschot volledig terugbetalen. Ongeveer 34 procent behoudt de tegemoetkoming, maar deze wordt wel lager vastgesteld dan eerder aangegeven. Bij ongeveer 12 procent van de bedrijven wordt de tegemoetkoming juist hoger. Het verschil tussen het eerder toegekende en vastgestelde bedrag hangt samen met het verschil tussen het vooraf ingeschatte omzetverlies en de gerealiseerde omzet van het bedrijf. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De TVL-1 is een van de coronasteunmaatregelen ter ondersteuning van ondernemers met een omzetverlies van ten minste 30 procent. De toekenning van de TVL-1 ging op basis van het door bedrijven verwachte omzetverlies in juni-september 2020. De vaststelling vindt plaats op basis van daadwerkelijk gerealiseerde omzetten over deze periode. Op 31 mei 2021 is voor ruim 80 procent van de bedrijven de TVL-1 definitief vastgesteld, dat zijn 31,7 duizend bedrijven. Van deze bedrijven wijkt bij 62 procent de gerealiseerde omzet af van de inschatting vooraf. Een lagere vaststelling van de TVL kan leiden tot een terugbetaling en een hogere vaststelling tot een nabetaling.

Bedrijven met definitieve* tegemoetkoming vaste lasten TVL-1, 31 mei 2021
CategoriePercentage bedrijven
Vaststelling TVL-1 is 016
Vaststelling TVL-1 lager dan toekenning34
Vaststelling TVL-1 gelijk aan toekenning38
Vaststelling TVL-1 hoger dan toekenning12
* Bedrijven waarvan de toegekende TVL-1 definitief is vastgesteld.

Vooral bij horecabedrijven viel vaststelling TVL-1 lager uit

Bij ongeveer de helft van de bedrijven was de vaststelling van de TVL-1 lager dan de toekenning. Dit kwam het vaakst voor in de horeca en de overige dienstverlening, waaronder kappers en schoonheidssalons (beiden 58 procent). Binnen de horeca waren het vooral restaurants (30 procent) en hotels (27 procent) waarvan de daadwerkelijke omzet niet aan het criterium van minimaal 30 procent omzetverlies voldeed. 

Bij bedrijven in de ICT-sector en de verhuur en overige zakelijke diensten (waaronder uitzend- en reisbureaus) was het vastgestelde bedrag het vaakst gelijk aan of hoger dan de toekenning (63 procent). Ongeveer een op de zes ICT-bedrijven met TVL-1 schatte het omzetverlies te laag in en heeft recht op extra steun.

Vaststelling vaste lasten TVL-1 lager dan toekenning, 31 mei 2021
BedrijfstakVaststelling TVL-1 is 0 (% bedrijven met een definitieve tegemoetkoming vaste lasten (TVL-1))Vaststelling TVL-1 lager dan toekenning (% bedrijven met een definitieve tegemoetkoming vaste lasten (TVL-1))
Horeca2335
Overige dienstverlening2532
Gezondheids- en welzijnszorg2827
Handel2232
Financiële dienstverlening1931
Verhuur en handel van onroerend goed1238
Nijverheid (geen bouw)2228
Vervoer en opslag643
Onderwijs1829
Landbouw, bosbouw en visserij1432
Bouwnijverheid2024
Cultuur, sport en recreatie1231
Specialistische zakelijke diensten929
Verhuur en overige zakelijke diensten730
Informatie en communicatie1027

Vaststelling vaste lasten TVL-1 naar branches met hoogste gebruik TVL-1*, 31 mei 2021
 Vaststelling TVL-1 is 0 (% bedrijven met een vaststelling TVL-1)Vaststelling TVL-1 lager dan toekenning (% bedrijven met een vaststelling TVL-1)
Restaurants2936
Kantines en contractcatering1942
Cafés1839
Vervoer per taxi646
Hotel-restaurants2626
Kermisattracties245
Ongeregeld personenwegvervoer332
Binnenvaart (passagiersvaart)228
* Binnen deze branches is voor minstens 20 procent van de bedrijven de TVL-1 vastgesteld.

Vaststelling bij grotere bedrijven vaakst gelijk aan toekenning

Bij ruim 60 procent van de bedrijven met minstens 50 werkzame personen was de toekenning gelijk aan de definitief vastgestelde TVL-1.  Bedrijven met een bedrijfsgrootte tot 50 werkzame personen hadden meer moeite met het vooraf inschatten van hun omzet over juni tot en met september 2020. Bij deze bedrijven had maar 34 tot 41 procent van de bedrijven het omzetverlies correct ingeschat

Vaststelling van toegekende vaste lasten TVL-1 naar bedrijfsgrootte, 31 mei 2020
BedrijfsgrootteVaststelling TVL-1 is 0 (% bedrijven met vaststelling van TVL-I)Vaststelling TVL-1 lager dan toekenning (% bedrijven met vaststelling van TVL-I)Vaststelling TVL-1 hoger dan toekenning (% bedrijven met vaststelling van TVL-I)Vaststelling TVL-1 gelijk aan toekenning (% bedrijven met vaststelling van TVL-I)
1 werkzame persoon12,234,412,840,7
2-9 werkzame personen18,834,712,234,4
10-49 werkzame personen21,430,57,440,7
50+ werkzame personen13,124,14,658,2

In totaal is voor de TVL-1 regeling 549 miljoen euro toegekend aan bedrijven in juni tot en met september 2020. Van 80 procent van de bedrijven is op 31 mei 2021 de TVL-1 definitief vastgesteld op basis van werkelijke omzetten; zij ontvangen in totaal 338 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief de nabetalingen aan bedrijven die te weinig ontvingen en de terugbetalingen van bedrijven die (deels) hun tegemoetkoming moeten terugbetalen.