Bijna helft van de bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
In 2020 maakte 48 procent van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een coronasteunmaatregel. Het merendeel had een steunmaatregel ter compensatie voor loonkosten, tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers tot en met 31 december 2020 over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis heeft de overheid financiële steunmaatregelen ingevoerd. Tot en met 31 december 2020 maakten bijna 198 duizend bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een van de zestien regelingen. Het meest werd gebruikgemaakt van de NOW-regeling (28 procent), vervolgens van de TOGS/TVL-regeling (24 procent) en tot slot van uitstel van belastingbetaling (22 procent). Een deel van de bedrijven gebruikte een combinatie van deze regelingen. 

Ruim drie kwart van de bedrijven in Nederland heeft 1 werkzame persoon. Van deze bedrijven maakte 25 procent gebruik van de onderzochte steunmaatregelen. Speciaal voor deze bedrijven is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Over deze regeling zijn geen recentere cijfers dan mei 2020 beschikbaar. Vandaar dat bedrijven met 1 werkzame persoon verder buiten beschouwing worden gelaten in dit nieuwsbericht.

Bedrijven met een financiële regeling, 31 december 2020
CategorieAandeel (% bedrijven met 2 of meer werkzame personen)
Gebruik grote regeling
Loonkosten28
Vaste lasten24
Uitstel belastingbetaling22
Gecombineerd gebruik
1 grote regeling21
2 grote regelingen15
3 grote regelingen8

Meeste steun aangevraagd door horecabedrijven

De meeste bedrijven in de horeca ontvingen een tegemoetkoming vaste lasten (85 procent) en/of een vergoeding voor loonkosten (60 procent). Ook in de overige dienstverlening (zoals kappers en schoonheidssalons) en de cultuur, sport en recreatie gebruikten meer dan de helft van de bedrijven de vaste lasten regeling. In alle bedrijfstakken had minder dan de helft van de bedrijven uitstel van belastingbetaling gekregen. Van alle sectoren maakten bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij het minst gebruik van de drie veelgebruikte regelingen.

Bedrijven met een grote financiële regeling, 31 december 2020
BedrijfstakVaste lasten (TOGS, TVL-1, TVLQ4-2020) (% bedrijven met 2 of meer werkzame personen)Loonkosten (NOW-1, NOW-2, NOW-3.1) (% bedrijven met 2 of meer werkzame personen)
Horeca84,660,3
Overige dienstverlening60,651,8
Cultuur, sport en recreatie52,136,8
Handel28,532,2
Verhuur en overige zakelijke diensten21,231,3
Onderwijs33,123,1
Nijverheid (geen bouw)11,335,8
Vervoer en opslag18,724,1
Gezondheids- en welzijnszorg26,026,1
Informatie en communicatie7,822,9
Specialistische zakelijke diensten6,322,0
Bouwnijverheid2,314,2
Verhuur en handel van onroerend goed4,816,3
Financiële dienstverlening2,610,4
Landbouw, bosbouw en visserij4,86,6

Meeste bedrijven met regeling voor loonkosten of vaste lasten uit eerste pakket

Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 werd een eerste steunpakket afgekondigd door de overheid. Daarin zaten onder andere regelingen voor loonkostenvergoeding (NOW-1) en tegemoetkoming voor vaste lasten (TOGS) voor de eerste aanvraagperiode. Later kwamen er aanvullende pakketten met vergelijkbare regelingen (met andere voorwaarden). 

Tijdens de eerste aanvraagperiode maakten de meeste bedrijven gebruik van de regeling voor loonkosten of vaste lasten. Bij de tweede aanvraagperiode waren er minder aanvragen voor loonkosten en vaste lasten door bedrijven ten opzichte van de eerste periode. In deze periode (ongeveer van juli tot en met oktober) waren er minder beperkende maatregelen. De economie groeide het derde kwartaal van 2020 met 7,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal van 2020 kromp de economie nog met 8,5 procent. Met meer beperkende maatregelen nam aan het eind van het jaar het gebruik van de loonkostenregeling weer wat toe. Wel bleef het gebruik van deze steunmaatregel een stuk lager dan in de eerste aanvraagperiode. Dat is ook het geval bij de vaste lasten regeling. Bij de TVL-Q4 is weliswaar de doelgroep vergroot, maar is er nog geen sprake van een eindbeeld, omdat deze tot 29 januari 2021 open stond. 

Bedrijven met loonkosten en/of vaste lasten regeling, 31 december 2020
   Bedrijven met 2 of meer werkzame personen (% bedrijven met 2 of meer werkzame personen)
Eerste aanvraagperiodeNOW-126
Eerste aanvraagperiodeTOGS23
Eerste aanvraagperiode
Tweede aanvraagperiodeNOW-212
Tweede aanvraagperiodeTVL-16
Tweede aanvraagperiode
Derde aanvraagperiodeNOW-3.115
Derde aanvraagperiodeTVL Q4 2020*7
* Alle bedrijven kunnen aanspraak maken op de TVLQ4-2020, terwijl de TOGS en de TVL-1 open stonden voor bedrijven in specifieke sectoren. De cijfers over TVLQ4-2020 zijn nog niet compleet.