Bij- en terugbetalingen

Bedrijven hebben van het eerder geschatte bedrag in toekenning van de tegemoetkoming, 80 procent daadwerkelijk als voorschot ontvangen. Indien de vaststelling van de TVL-1 hoger was dan het voorgeschoten bedrag, ontvangt het bedrijf een nabetaling. Indien het bedrijf meer voorschot heeft ontvangen dan het vastgestelde bedrag, dan moet het bedrijf het voorschot terugbetalen. Bedragen tot 500 euro hoeven niet terugbetaald te worden. Om te voorkomen dat ondernemers door een terugbetaling verder in de problemen komen, zijn er verschillende (renteloze) betalingsregelingen. Zie hiervoor en voor de actuele status van de terugbetalingen van de TVL, de website van RVO: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in beeld | RVO.nl | Rijksdienst