Toekenningen en vaststellingen TVL-1

Mkb-bedrijven in geselecteerde branches die in juni t/m september 2020 omzetverlies leden door de coronamaatregelen, konden aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) ten behoeve van de betaling van hun vaste lasten. De regeling wordt uitgevoerd door RVO. De toegekende tegemoetkoming gaat uit van een maximale subsidiebedrag en een geschat subsidiebedrag op basis van de door het bedrijf verwachte omzet. Het geschat subsidiebedrag in de toekenning bepaalt het bedrag van het voorschot. Na afloop van de subsidieperiode dient de werkelijke omzet te worden opgegeven en wordt vastgesteld of het bedrijf aanspraak kon maken op de tegemoetkoming, en zo ja wat de hoogte van de tegemoetkoming zou moeten zijn. In dit artikel wordt het verschil tussen vaststellingen en geschatte bedragen in de toekenningen in beeld gebracht, waarbij de volgende definities door het CBS worden gebruikt: Hoger wil zeggen: het aantal bedrijven waarvan het vastgestelde bedrag meer is dan 105 procent van het geschat bedrag in toekenning, gelijk wil zeggen: tussen 95 en 105 procent van het geschat bedrag in toekenning, lager wil zeggen: minder dan 95 procent van het geschat bedrag in toekenning.