Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2019

© Hollandse Hoogte / Kees van de Veen
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 mei. Het economisch beeld is niet veranderd. De groei is vooral te danken aan de investeringen in vaste activa. De bijdrage van het handelssaldo was negatief.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
20121e kwartaal100,8
20122e kwartaal100,9
20123e kwartaal100,5
20124e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
20132e kwartaal99,9
20133e kwartaal100,5
20134e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
20142e kwartaal101,6
20143e kwartaal101,9
20144e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
20152e kwartaal103,7
20153e kwartaal104,1
20154e kwartaal104,1
20161e kwartaal105,1
20162e kwartaal105,3
20163e kwartaal106,5
20164e kwartaal107,4
20171e kwartaal108
20172e kwartaal108,9
20173e kwartaal109,7
20174e kwartaal110,5
20181e kwartaal111,2
20182e kwartaal111,9
20183e kwartaal112,2
20184e kwartaal112,8
20191e kwartaal113,3

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,1 en +0,3 procentpunt.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. De kwartaal-op-kwartaalgroei in het derde kwartaal van 2018 is van 0,1 naar 0,2 procent bijgesteld. De overige kwartalen van 2018 zijn niet aangepast.

Groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 1,7 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 1,7 procent.

Bruto binnenlands product (volume)
   mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
20121e kwartaal-1,1
20122e kwartaal-0,6
20123e kwartaal-1,2
20124e kwartaal-1,2
20131e kwartaal-1,7
20132e kwartaal-0,5
20133e kwartaal0,3
20134e kwartaal1,4
20141e kwartaal1,3
20142e kwartaal1,4
20143e kwartaal1,1
20144e kwartaal1,8
20151e kwartaal1,9
20152e kwartaal2,1
20153e kwartaal2,5
20154e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,1
20162e kwartaal2,3
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,2
20171e kwartaal3,2
20172e kwartaal3,1
20173e kwartaal2,8
20174e kwartaal2,6
20181e kwartaal2,8
20182e kwartaal3
20183e kwartaal2,5
20184e kwartaal2,2
20191e kwartaal1,7

Jaarcijfers

Met de publicatie van de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2019 worden ook herziene jaarcijfers van 2017 (definitief) en 2018 (voorlopig) gepubliceerd. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de economische groei in 2018 aangepast van 2,7 naar 2,6 procent. De economische groei in 2017 is niet aangepast en definitief vastgesteld op 2,9 procent.

Aantal banen groeit met 56 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 56 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 53 duizend banen.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 waren er in het eerste kwartaal van 2019 volgens de tweede berekening 226 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 230 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd)
   mutatie (verandering t.o.v. kwartaal eerder (x 1 000))
20121e kwartaal-4
20122e kwartaal-16
20123e kwartaal-31
20124e kwartaal-39
20131e kwartaal-53
20132e kwartaal-22
20133e kwartaal-10
20134e kwartaal-11
20141e kwartaal-12
20142e kwartaal16
20143e kwartaal20
20144e kwartaal30
20151e kwartaal39
20152e kwartaal33
20153e kwartaal34
20154e kwartaal40
20161e kwartaal15
20162e kwartaal54
20163e kwartaal42
20164e kwartaal47
20171e kwartaal54
20172e kwartaal56
20173e kwartaal72
20174e kwartaal74
20181e kwartaal69
20182e kwartaal52
20183e kwartaal58
20184e kwartaal55
20191e kwartaal56