Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.954 10.030 11.179 11.236 3.708 3.567 452 516 106 125
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 10.188 10.135 11.388 11.345 3.503 3.573 413 464 105 109
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 10.194 10.193 11.413 11.415 3.317 3.610 332 380 58 71
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 10.288 10.252 11.524 11.483 3.764 3.627 342 388 59 68
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022* 10.157 11.377 14.292 384 437
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 10.196 10.280 11.455 11.520 3.834 3.642 242 275 28 38
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 10.354 10.293 11.573 11.528 3.562 3.637 166 185 14 8
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 10.315 10.318 11.558 11.558 3.315 3.645 121 145 25 30
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 10.386 10.361 11.638 11.603 3.746 3.648 98 114 43 46
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023* 10.313 11.557 14.457 156 179
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 10.316 10.399 11.572 11.646 3.822 3.664 120 117 39 42
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 807 809 839 840 345 326 14 12 4 4
Totaal C Industrie 2022 2e kwartaal* 815 812 848 845 318 326 14 11 4 5
Totaal C Industrie 2022 3e kwartaal* 817 817 851 852 299 331 22 28 4 6
Totaal C Industrie 2022 4e kwartaal* 817 819 851 853 341 329 9 12 2 2
Totaal C Industrie 2022* 814 847 1.303 15 16
Totaal C Industrie 2023 1e kwartaal* 826 826 861 859 356 332 19 22 7 6
Totaal C Industrie 2023 2e kwartaal* 827 825 860 858 321 330 12 13 -1 -1
Totaal C Industrie 2023 3e kwartaal* 819 824 852 857 294 330 2 1 -1 -1
Totaal C Industrie 2023 4e kwartaal* 828 825 861 859 339 331 11 9 1 2
Totaal C Industrie 2023* 825 859 1.311 11 11
Totaal C Industrie 2024 1e kwartaal* 826 826 860 860 351 331 0 -1 1 1
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.247 8.332 8.758 8.830 3.002 2.850 398 430 78 91
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 8.465 8.400 8.948 8.892 2.772 2.853 351 377 68 62
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 8.420 8.421 8.913 8.918 2.611 2.871 212 226 21 25
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 8.478 8.460 8.976 8.959 3.002 2.895 207 219 39 41
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022* 8.403 8.899 11.387 291 312
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 8.408 8.490 8.929 8.995 3.105 2.903 161 171 30 36
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 8.572 8.504 9.061 9.003 2.812 2.898 107 112 14 7
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 8.508 8.515 9.006 9.017 2.609 2.905 88 92 11 14
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 8.559 8.541 9.062 9.046 2.976 2.909 81 86 27 29
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023* 8.512 9.015 11.502 109 115
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 8.484 8.563 9.008 9.071 3.088 2.919 75 79 22 25
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 760 761 774 774 320 300 11 11 3 4
Werknemers C Industrie 2022 2e kwartaal* 766 764 780 777 291 300 12 13 3 3
Werknemers C Industrie 2022 3e kwartaal* 764 767 777 780 274 304 13 13 3 3
Werknemers C Industrie 2022 4e kwartaal* 770 769 784 783 316 305 12 12 3 3
Werknemers C Industrie 2022* 765 779 1.201 12 12
Werknemers C Industrie 2023 1e kwartaal* 777 777 791 791 333 308 17 17 8 8
Werknemers C Industrie 2023 2e kwartaal* 781 779 795 793 298 307 15 16 1 1
Werknemers C Industrie 2023 3e kwartaal* 777 780 791 794 274 308 13 13 1 1
Werknemers C Industrie 2023 4e kwartaal* 780 780 794 794 314 308 10 10 0 0
Werknemers C Industrie 2023* 779 793 1.219 14 14
Werknemers C Industrie 2024 1e kwartaal* 778 779 793 793 329 308 2 2 -1 -1
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.707 1.698 2.422 2.406 706 717 54 87 27 34
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 1.723 1.735 2.440 2.452 732 721 62 88 37 46
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 1.774 1.772 2.500 2.498 706 739 120 154 37 45
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 1.810 1.791 2.548 2.524 763 732 134 169 20 26
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022* 1.754 2.478 2.906 93 125
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 1.788 1.790 2.526 2.525 729 739 81 104 -2 1
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 1.782 1.790 2.513 2.525 750 739 59 73 0 0
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 1.807 1.803 2.553 2.541 706 740 33 53 13 16
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 1.826 1.819 2.576 2.558 770 739 17 28 16 17
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023* 1.801 2.542 2.955 47 64
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 1.832 1.837 2.564 2.575 734 745 44 38 17 17
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 48 48 65 66 25 25 3 1 1 0
Zelfstandigen C Industrie 2022 2e kwartaal* 49 49 68 68 26 26 1 -1 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2022 3e kwartaal* 53 50 74 71 26 27 9 14 1 3
Zelfstandigen C Industrie 2022 4e kwartaal* 47 50 68 70 25 23 -3 -1 0 -1
Zelfstandigen C Industrie 2022* 49 69 103 3 3
Zelfstandigen C Industrie 2023 1e kwartaal* 49 48 70 68 24 24 2 5 -1 -3
Zelfstandigen C Industrie 2023 2e kwartaal* 46 46 65 65 23 23 -3 -3 -2 -3
Zelfstandigen C Industrie 2023 3e kwartaal* 42 45 61 64 20 22 -11 -12 -1 -1
Zelfstandigen C Industrie 2023 4e kwartaal* 48 46 67 65 25 23 1 -1 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2023* 46 66 92 -3 -3
Zelfstandigen C Industrie 2024 1e kwartaal* 48 47 67 67 22 23 -2 -3 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens vanaf 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De gegevens van de flashraming van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd