Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 9.500 9.579 10.698 10.766 3.362 3.400 -121 -121 -9 -1
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 9.730 9.698 10.971 10.910 3.510 3.576 280 326 119 144
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 9.862 9.846 11.083 11.088 3.241 3.409 258 319 148 178
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 9.939 9.919 11.183 11.177 3.805 3.557 331 398 73 89
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021* 9.759 10.985 13.919 188 232
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.961 10.030 11.235 11.301 3.595 3.615 460 537 111 124
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 10.147 10.108 11.445 11.386 3.661 3.710 416 474 77 85
Totaal C Industrie 2021 1e kwartaal* 794 796 828 829 318 321 -10 -9 -3 -2
Totaal C Industrie 2021 2e kwartaal* 802 798 838 833 324 334 0 2 2 3
Totaal C Industrie 2021 3e kwartaal* 796 801 825 835 291 306 -5 -7 3 3
Totaal C Industrie 2021 4e kwartaal* 808 806 841 840 357 332 9 13 5 5
Totaal C Industrie 2021* 800 833 1.290 -1 0
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 809 810 842 843 331 331 15 14 4 4
Totaal C Industrie 2022 2e kwartaal* 813 811 849 844 330 339 12 11 1 1
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 7.825 7.907 8.320 8.405 2.638 2.661 -147 -165 -11 -14
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 8.046 8.018 8.575 8.525 2.763 2.843 248 267 111 121
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 8.184 8.156 8.694 8.677 2.548 2.683 236 254 138 152
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 8.240 8.214 8.760 8.740 3.063 2.845 295 319 58 63
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021* 8.075 8.589 11.012 159 170
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.219 8.305 8.747 8.838 2.838 2.845 394 427 91 98
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 8.394 8.365 8.954 8.901 2.881 2.945 349 379 60 63
Werknemers C Industrie 2021 1e kwartaal* 749 750 763 764 293 296 -12 -12 -3 -3
Werknemers C Industrie 2021 2e kwartaal* 753 751 768 765 299 309 -2 -2 2 2
Werknemers C Industrie 2021 3e kwartaal* 752 753 765 767 269 281 -1 -1 2 2
Werknemers C Industrie 2021 4e kwartaal* 758 757 772 771 327 305 5 5 3 4
Werknemers C Industrie 2021* 753 767 1.188 -2 -2
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 759 759 773 774 302 303 10 10 3 3
Werknemers C Industrie 2022 2e kwartaal* 762 760 777 775 301 309 9 9 1 1
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 1.675 1.672 2.378 2.361 724 740 26 44 3 13
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 1.684 1.680 2.396 2.385 748 733 32 59 8 24
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 1.677 1.690 2.389 2.411 693 726 22 66 10 26
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 1.699 1.705 2.424 2.436 742 712 36 79 15 26
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021* 1.684 2.397 2.907 29 62
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.741 1.725 2.488 2.463 757 770 66 109 20 27
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 1.752 1.743 2.491 2.485 780 765 68 95 17 22
Zelfstandigen C Industrie 2021 1e kwartaal* 46 46 65 66 25 25 2 3 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2021 2e kwartaal* 49 47 70 67 25 25 2 4 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2021 3e kwartaal* 45 48 61 68 22 24 -4 -6 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2021 4e kwartaal* 51 49 69 69 29 28 5 9 2 1
Zelfstandigen C Industrie 2021* 47 66 101 1 3
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 50 50 69 70 29 28 5 3 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2022 2e kwartaal* 52 51 72 69 29 29 3 2 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2022:
De gegevens van de reguliere raming van het tweede kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd