Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 9.485 9.544 10.648 10.706 3.486 3.467 225 248 52 58
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 9.600 9.577 10.791 10.750 3.391 3.471 205 227 33 45
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 9.604 9.595 10.778 10.782 3.310 3.460 126 148 17 32
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 9.676 9.634 10.874 10.835 3.611 3.475 181 222 39 53
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019* 9.592 10.773 13.798 184 211
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 9.601 9.669 10.816 10.886 3.521 3.467 116 168 36 50
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 9.423 9.407 10.635 10.595 3.104 3.245 -177 -156 -262 -291
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 9.572 9.554 10.753 10.752 3.281 3.427 -32 -25 147 158
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal* 9.579 9.540 10.773 10.733 3.520 3.355 -96 -101 -15 -20
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020* 9.544 10.744 13.427 -48 -29
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 9.446 9.526 10.646 10.724 3.425 3.405 -155 -169 -13 -9
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 9.681 9.659 10.918 10.877 3.327 3.443 257 283 133 153
Totaal C Industrie 2019 1e kwartaal* 800 800 833 833 338 331 23 26 7 7
Totaal C Industrie 2019 2e kwartaal* 803 802 837 834 318 328 18 19 1 1
Totaal C Industrie 2019 3e kwartaal* 797 801 828 833 312 329 11 9 -1 -1
Totaal C Industrie 2019 4e kwartaal* 807 802 839 835 343 329 13 12 1 2
Totaal C Industrie 2019* 802 834 1.311 16 17
Totaal C Industrie 2020 1e kwartaal* 801 803 835 837 337 327 0 2 1 2
Totaal C Industrie 2020 2e kwartaal* 797 796 832 829 290 306 -6 -4 -8 -7
Totaal C Industrie 2020 3e kwartaal* 796 796 828 829 305 321 -1 0 1 0
Totaal C Industrie 2020 4e kwartaal* 795 793 825 825 329 313 -12 -14 -3 -4
Totaal C Industrie 2020* 797 830 1.261 -5 -4
Totaal C Industrie 2021 1e kwartaal* 790 792 821 823 325 320 -11 -14 -1 -2
Totaal C Industrie 2021 2e kwartaal* 793 792 826 823 304 318 -4 -7 0 0
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 7.885 7.960 8.401 8.484 2.794 2.757 199 212 55 64
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 8.016 7.997 8.560 8.522 2.662 2.754 185 198 37 38
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 8.039 8.014 8.554 8.539 2.645 2.767 155 165 17 17
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 8.071 8.037 8.592 8.561 2.860 2.758 137 146 23 22
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019* 8.003 8.527 10.961 169 180
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 7.976 8.052 8.497 8.580 2.808 2.737 91 96 15 19
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 7.795 7.779 8.313 8.279 2.431 2.582 -221 -247 -273 -300
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 7.942 7.919 8.445 8.432 2.575 2.690 -97 -110 140 152
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal* 7.940 7.904 8.442 8.409 2.774 2.642 -131 -149 -15 -23
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020* 7.913 8.424 10.587 -90 -103
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 7.818 7.893 8.320 8.400 2.731 2.696 -158 -177 -10 -9
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 8.038 8.024 8.576 8.543 2.606 2.734 243 263 130 143
Werknemers C Industrie 2019 1e kwartaal* 753 754 768 769 312 305 19 19 7 7
Werknemers C Industrie 2019 2e kwartaal* 759 758 775 773 294 304 18 18 3 3
Werknemers C Industrie 2019 3e kwartaal* 757 759 771 774 291 307 15 15 1 1
Werknemers C Industrie 2019 4e kwartaal* 761 760 776 775 316 304 13 13 1 1
Werknemers C Industrie 2019* 758 773 1.213 16 16
Werknemers C Industrie 2020 1e kwartaal* 758 759 773 774 313 303 4 5 -1 -1
Werknemers C Industrie 2020 2e kwartaal* 751 749 767 764 266 282 -8 -8 -9 -9
Werknemers C Industrie 2020 3e kwartaal* 748 750 762 765 280 295 -9 -9 0 0
Werknemers C Industrie 2020 4e kwartaal* 750 748 765 764 305 290 -11 -11 -1 -1
Werknemers C Industrie 2020* 752 767 1.164 -6 -6
Werknemers C Industrie 2021 1e kwartaal* 749 750 764 765 304 298 -9 -9 1 1
Werknemers C Industrie 2021 2e kwartaal* 751 750 767 765 284 297 0 1 0 1
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 1.600 1.584 2.247 2.222 693 709 26 35 -3 -5
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 1.584 1.580 2.232 2.229 729 717 20 28 -4 7
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 1.565 1.580 2.224 2.243 665 693 -29 -16 0 15
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 1.604 1.596 2.282 2.275 751 717 44 77 16 31
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019* 1.588 2.246 2.838 15 31
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 1.625 1.617 2.319 2.306 714 730 25 72 21 31
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 1.629 1.628 2.322 2.315 673 662 45 90 11 9
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 1.630 1.636 2.308 2.321 706 738 66 85 8 5
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal* 1.639 1.636 2.330 2.324 747 713 35 48 0 3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020* 1.631 2.320 2.840 43 74
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 1.628 1.633 2.326 2.324 694 709 4 8 -3 0
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 1.643 1.636 2.343 2.333 720 709 14 20 3 9
Zelfstandigen C Industrie 2019 1e kwartaal* 47 46 65 64 26 26 4 7 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2019 2e kwartaal* 44 44 61 62 24 24 0 1 -2 -3
Zelfstandigen C Industrie 2019 3e kwartaal* 40 42 57 60 21 23 -4 -6 -2 -2
Zelfstandigen C Industrie 2019 4e kwartaal* 46 43 63 60 27 25 1 -1 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2019* 44 62 98 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2020 1e kwartaal* 43 45 62 63 24 25 -4 -3 2 2
Zelfstandigen C Industrie 2020 2e kwartaal* 46 46 66 65 24 24 3 4 2 2
Zelfstandigen C Industrie 2020 3e kwartaal* 48 47 66 65 25 26 7 9 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2020 4e kwartaal* 45 45 61 61 25 23 -1 -3 -2 -3
Zelfstandigen C Industrie 2020* 45 63 98 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2021 1e kwartaal* 41 42 58 59 21 22 -2 -4 -2 -3
Zelfstandigen C Industrie 2021 2e kwartaal* 42 42 58 58 21 21 -4 -7 -1 -1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2021:
De gegevens van de reguliere raming van het tweede kwartaal 2021 zijn toegevoegd.
Voor de raming van de gewerkte uren van werknemers is vanaf het eerste kwartaal 2020 afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Vanwege de coronacrisis is in bepaalde bedrijfstakken het aantal gewerkte uren plots sterk afgenomen. De reguliere bronnen boden onvoldoende houvast om deze afname goed in beeld te brengen. Om deze afname toch goed te verwerken in de kwartaalraming is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) als aanvullende bron gebruikt. Voor de maand maart van 2020 en alle daaropvolgende kwartalen zijn de ontwikkelingen van de gewerkte uren uit de EBB ingezet. Dit is gedaan in (delen van) de bedrijfstakken waarin het effect van coronacrisis substantieel is. Voor de zelfstandigen is de inzet van ontwikkelingen uit de EBB de gebruikelijke werkwijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd