Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2016 zijn definitief. De gegevens vanaf 2017 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De gegevens van de flashraming van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Vanwege de Coronacrisis hebben werknemers in bepaalde bedrijfstakken vanaf maart veel minder uren gewerkt, wat de cijfers over het eerste kwartaal van 2020 beïnvloedt. De beschikbare bronnen bieden momenteel nog onvoldoende houvast om deze afname goed in beeld te brengen. Het CBS heeft daarom besloten bij de flashraming van de economische groei en de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal geen cijfers over het aantal gewerkte uren te publiceren. Het streven is om dit zo spoedig mogelijk na deze datum alsnog te doen. Ook de tijdreeks van de seizoengecorrigeerde gewerkte uren zal dan worden aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personenWerkzame personen (x 1 000) Werkzame personenWerkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) BanenBanen (x 1 000) BanenBanen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte urenGewerkte uren (mln uren) Gewerkte urenGewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaarWerkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaarBanen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periodeWerkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periodeBanen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 9.224 9.294 10.339 10.422 3.388 3.343 242 274 62 71
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 9.353 9.343 10.506 10.478 3.270 3.364 218 243 49 55
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 9.438 9.399 10.573 10.541 3.220 3.407 238 276 56 63
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 9.449 9.443 10.587 10.582 3.529 3.404 200 217 44 41
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018* 9.367 10.502 13.408 224 252
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 9.441 9.498 10.570 10.637 3.445 3.431 217 230 54 55
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 9.547 9.526 10.708 10.670 3.384 3.442 194 202 28 33
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 9.556 9.545 10.705 10.701 3.271 3.427 118 132 19 31
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 9.613 9.583 10.776 10.750 3.577 3.454 164 189 38 49
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019* 9.540 10.690 13.676 173 188
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 9.538 9.598 10.705 10.773 . . 97 135 15 23
Totaal C Industrie 2018 1e kwartaal* 776 777 804 806 329 319 10 8 3 3
Totaal C Industrie 2018 2e kwartaal* 785 783 816 813 312 323 15 15 7 8
Totaal C Industrie 2018 3e kwartaal* 787 789 819 820 302 324 16 18 6 7
Totaal C Industrie 2018 4e kwartaal* 794 794 826 825 341 329 20 22 4 5
Totaal C Industrie 2018* 786 816 1.284 15 16
Totaal C Industrie 2019 1e kwartaal* 801 801 833 833 339 332 26 30 8 8
Totaal C Industrie 2019 2e kwartaal* 804 803 837 835 323 331 19 21 2 1
Totaal C Industrie 2019 3e kwartaal* 801 803 831 835 313 332 13 12 1 0
Totaal C Industrie 2019 4e kwartaal* 810 805 841 837 346 334 15 15 2 2
Totaal C Industrie 2019* 804 835 1.322 18 19
Totaal C Industrie 2020 1e kwartaal* 803 804 836 837 . . 2 3 -1 0
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 7.685 7.759 8.187 8.272 2.728 2.661 224 241 61 67
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 7.824 7.803 8.361 8.318 2.584 2.688 216 233 44 46
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 7.881 7.855 8.393 8.375 2.549 2.713 211 227 52 57
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 7.924 7.898 8.442 8.419 2.811 2.719 202 216 43 44
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018* 7.829 8.347 10.671 213 229
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 7.879 7.952 8.393 8.478 2.780 2.745 194 206 55 60
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 8.005 7.984 8.554 8.511 2.687 2.756 181 193 32 33
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 8.029 8.005 8.550 8.534 2.623 2.757 148 156 20 22
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 8.062 8.033 8.589 8.562 2.859 2.770 138 147 28 28
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019* 7.994 8.522 10.950 165 175
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 7.963 8.036 8.481 8.565 . . 84 88 3 3
Werknemers C Industrie 2018 1e kwartaal* 733 735 747 749 305 295 12 12 3 3
Werknemers C Industrie 2018 2e kwartaal* 742 740 756 754 286 298 15 15 5 5
Werknemers C Industrie 2018 3e kwartaal* 744 745 757 759 279 299 16 16 5 5
Werknemers C Industrie 2018 4e kwartaal* 750 748 764 762 312 302 17 17 3 3
Werknemers C Industrie 2018* 742 756 1.182 15 15
Werknemers C Industrie 2019 1e kwartaal* 754 756 768 770 311 304 21 21 7 8
Werknemers C Industrie 2019 2e kwartaal* 760 758 775 773 297 305 18 18 3 3
Werknemers C Industrie 2019 3e kwartaal* 758 760 772 774 289 306 15 15 1 1
Werknemers C Industrie 2019 4e kwartaal* 762 761 777 775 316 306 13 13 1 1
Werknemers C Industrie 2019* 759 773 1.213 16 17
Werknemers C Industrie 2020 1e kwartaal* 757 759 772 774 . . 4 4 -1 -1
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 1.538 1.535 2.153 2.151 660 682 18 33 1 4
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 1.529 1.541 2.145 2.160 687 677 1 9 6 10
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 1.557 1.545 2.180 2.166 672 694 27 50 4 6
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 1.525 1.546 2.145 2.164 718 685 -3 1 1 -3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018* 1.537 2.155 2.737 11 23
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 1.562 1.545 2.177 2.159 665 686 23 24 0 -5
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 1.542 1.541 2.154 2.158 697 687 12 9 -4 0
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 1.527 1.540 2.156 2.167 647 669 -30 -24 -1 8
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 1.551 1.551 2.187 2.188 717 684 27 43 10 21
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019* 1.545 2.168 2.727 8 13
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 1.575 1.562 2.224 2.208 . . 13 48 11 20
Zelfstandigen C Industrie 2018 1e kwartaal* 43 42 57 57 23 24 -2 -5 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2018 2e kwartaal* 44 43 60 59 26 25 0 0 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2018 3e kwartaal* 44 44 62 62 23 25 0 2 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2018 4e kwartaal* 45 45 62 63 29 27 3 5 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2018* 44 60 102 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2019 1e kwartaal* 48 46 66 64 28 28 5 9 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2019 2e kwartaal* 44 45 62 62 26 26 1 3 -1 -1
Zelfstandigen C Industrie 2019 3e kwartaal* 42 44 59 61 24 27 -1 -3 -1 -1
Zelfstandigen C Industrie 2019 4e kwartaal* 47 44 64 62 31 28 3 2 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2019* 45 63 109 2 2
Zelfstandigen C Industrie 2020 1e kwartaal* 46 45 64 63 . . -2 -1 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens