Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 9.500 9.581 10.698 10.767 3.362 3.392 -121 -121 -7 2
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 9.730 9.693 10.971 10.905 3.510 3.541 280 326 112 138
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 9.862 9.848 11.083 11.090 3.241 3.469 258 319 155 185
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 9.939 9.919 11.183 11.176 3.805 3.547 331 398 71 86
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021* 9.759 10.985 13.919 188 232
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.961 10.031 11.235 11.302 3.595 3.603 460 537 112 127
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 10.147 10.112 11.445 11.390 3.661 3.664 416 474 81 88
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 10.191 10.156 11.458 11.443 3.347 3.606 329 375 43 53
Totaal C Industrie 2021 1e kwartaal* 794 796 828 830 318 320 -10 -9 -2 -1
Totaal C Industrie 2021 2e kwartaal* 802 799 838 833 324 329 0 2 3 4
Totaal C Industrie 2021 3e kwartaal* 796 801 825 835 291 315 -5 -7 2 2
Totaal C Industrie 2021 4e kwartaal* 808 806 841 839 357 330 9 13 5 4
Totaal C Industrie 2021* 800 833 1.290 -1 0
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 809 810 842 844 331 329 15 14 4 4
Totaal C Industrie 2022 2e kwartaal* 813 813 849 847 330 333 12 11 3 3
Totaal C Industrie 2022 3e kwartaal* 818 818 853 853 299 325 21 28 5 6
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 7.825 7.906 8.320 8.404 2.638 2.652 -147 -165 -15 -17
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 8.046 8.011 8.575 8.518 2.763 2.807 248 267 106 114
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 8.184 8.161 8.694 8.683 2.548 2.745 236 254 150 165
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 8.240 8.217 8.760 8.743 3.063 2.835 295 319 56 60
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021* 8.075 8.589 11.012 159 170
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.219 8.304 8.747 8.837 2.838 2.832 394 427 87 94
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 8.394 8.354 8.954 8.889 2.881 2.897 349 379 51 51
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 8.391 8.370 8.914 8.907 2.598 2.823 207 220 16 18
Werknemers C Industrie 2021 1e kwartaal* 749 750 763 764 293 294 -12 -12 -3 -2
Werknemers C Industrie 2021 2e kwartaal* 753 752 768 766 299 304 -2 -2 2 2
Werknemers C Industrie 2021 3e kwartaal* 752 753 765 767 269 291 -1 -1 2 2
Werknemers C Industrie 2021 4e kwartaal* 758 756 772 771 327 302 5 5 3 3
Werknemers C Industrie 2021* 753 767 1.188 -2 -2
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 759 759 773 774 302 301 10 10 3 3
Werknemers C Industrie 2022 2e kwartaal* 762 761 777 775 301 303 9 9 1 1
Werknemers C Industrie 2022 3e kwartaal* 762 764 775 778 271 295 10 11 3 3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 1.675 1.675 2.378 2.363 724 740 26 44 7 19
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 1.684 1.682 2.396 2.387 748 734 32 59 7 24
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 1.677 1.687 2.389 2.407 693 723 22 66 6 21
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 1.699 1.702 2.424 2.433 742 712 36 79 15 26
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021* 1.684 2.397 2.907 29 62
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.741 1.728 2.488 2.465 757 770 66 109 25 32
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 1.752 1.758 2.491 2.502 780 767 68 95 30 36
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 1.800 1.785 2.544 2.536 749 783 122 155 27 35
Zelfstandigen C Industrie 2021 1e kwartaal* 46 46 65 66 25 25 2 3 0 2
Zelfstandigen C Industrie 2021 2e kwartaal* 49 47 70 68 25 25 2 4 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2021 3e kwartaal* 45 48 61 68 22 24 -4 -6 1 0
Zelfstandigen C Industrie 2021 4e kwartaal* 51 50 69 69 29 28 5 9 2 1
Zelfstandigen C Industrie 2021* 47 66 101 1 3
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 50 51 69 70 29 28 5 3 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2022 2e kwartaal* 52 52 72 72 29 30 3 2 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2022 3e kwartaal* 56 54 78 75 28 30 11 17 2 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2022:
De gegevens van de reguliere raming van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd