Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens vanaf 2018 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2020:
De gegevens van de reguliere raming van het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
Voor de raming van de gewerkte uren van werknemers is vanaf het eerste kwartaal 2020 afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Vanwege de coronacrisis is in bepaalde bedrijfstakken het aantal gewerkte uren plots sterk afgenomen. De reguliere bronnen boden onvoldoende houvast om deze afname goed in beeld te brengen. Om deze afname toch goed te verwerken in de kwartaalraming is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) als aanvullende bron gebruikt. Voor de maand maart en het tweede kwartaal zijn de ontwikkelingen van de gewerkte uren uit de EBB ingezet. Dit is gedaan in (delen van) de bedrijfstakken waarin het effect van coronacrisis substantieel is. Voor de zelfstandigen is de inzet van ontwikkelingen uit de EBB de gebruikelijke werkwijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personenWerkzame personen (x 1 000) Werkzame personenWerkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) BanenBanen (x 1 000) BanenBanen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte urenGewerkte uren (mln uren) Gewerkte urenGewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaarWerkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaarBanen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periodeWerkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periodeBanen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 9.254 9.319 10.404 10.473 3.418 3.363 257 307 70 81
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 9.385 9.373 10.569 10.539 3.277 3.379 232 274 54 66
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 9.464 9.430 10.634 10.606 3.235 3.431 250 306 57 67
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 9.477 9.476 10.655 10.653 3.566 3.433 217 252 46 47
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018* 9.396 10.566 13.496 239 285
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 9.475 9.530 10.647 10.709 3.481 3.456 221 243 54 56
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 9.586 9.558 10.791 10.747 3.398 3.468 201 222 28 38
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 9.582 9.579 10.773 10.782 3.283 3.449 118 139 21 34
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 9.657 9.621 10.878 10.837 3.624 3.491 180 223 42 55
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019* 9.576 10.773 13.787 180 206
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 9.574 9.639 10.784 10.860 3.480 3.416 99 137 17 23
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 9.398 9.365 10.612 10.562 3.094 3.222 -188 -178 -274 -297
Totaal C Industrie 2018 1e kwartaal* 778 778 807 808 331 320 12 10 4 4
Totaal C Industrie 2018 2e kwartaal* 786 784 818 815 312 324 16 16 6 7
Totaal C Industrie 2018 3e kwartaal* 787 789 819 822 302 325 15 18 5 7
Totaal C Industrie 2018 4e kwartaal* 794 793 827 826 342 330 20 23 4 5
Totaal C Industrie 2018* 786 818 1.287 16 17
Totaal C Industrie 2019 1e kwartaal* 803 802 835 835 340 332 25 28 8 8
Totaal C Industrie 2019 2e kwartaal* 804 802 837 835 321 330 18 19 1 0
Totaal C Industrie 2019 3e kwartaal* 798 803 829 835 311 331 11 9 0 0
Totaal C Industrie 2019 4e kwartaal* 808 804 840 837 346 334 14 13 2 2
Totaal C Industrie 2019* 803 835 1.319 17 17
Totaal C Industrie 2020 1e kwartaal* 804 804 838 837 338 326 2 2 -1 0
Totaal C Industrie 2020 2e kwartaal* 799 794 833 827 288 303 -4 -4 -10 -10
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 7.687 7.759 8.189 8.272 2.741 2.666 226 243 64 67
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 7.827 7.803 8.361 8.319 2.572 2.685 217 234 44 47
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 7.877 7.853 8.390 8.373 2.546 2.716 208 223 50 54
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 7.923 7.899 8.446 8.422 2.828 2.728 206 220 46 48
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018* 7.829 8.347 10.686 214 230
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 7.882 7.954 8.397 8.480 2.792 2.748 195 208 55 58
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 8.009 7.984 8.555 8.512 2.674 2.755 181 193 30 33
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 8.024 8.003 8.546 8.533 2.621 2.761 148 156 19 20
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 8.060 8.033 8.592 8.564 2.877 2.778 137 146 30 31
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019* 7.994 8.523 10.964 165 175
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 7.968 8.039 8.486 8.568 2.805 2.723 86 89 6 4
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 7.784 7.760 8.303 8.263 2.432 2.571 -225 -252 -279 -306
Werknemers C Industrie 2018 1e kwartaal* 735 736 749 750 308 296 15 15 4 4
Werknemers C Industrie 2018 2e kwartaal* 742 740 757 754 285 298 16 16 4 4
Werknemers C Industrie 2018 3e kwartaal* 743 744 756 759 279 300 15 15 4 4
Werknemers C Industrie 2018 4e kwartaal* 748 748 763 762 313 303 16 16 3 3
Werknemers C Industrie 2018* 742 756 1.185 15 16
Werknemers C Industrie 2019 1e kwartaal* 756 756 770 771 313 305 20 21 8 9
Werknemers C Industrie 2019 2e kwartaal* 760 758 775 773 296 306 18 18 2 2
Werknemers C Industrie 2019 3e kwartaal* 757 759 772 774 289 307 15 15 1 1
Werknemers C Industrie 2019 4e kwartaal* 761 760 776 775 318 308 13 13 1 1
Werknemers C Industrie 2019* 759 773 1.216 16 17
Werknemers C Industrie 2020 1e kwartaal* 759 759 774 774 313 301 3 4 -1 -1
Werknemers C Industrie 2020 2e kwartaal* 751 749 766 764 264 279 -9 -9 -10 -10
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 1.567 1.560 2.215 2.201 678 697 32 64 6 14
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 1.558 1.570 2.207 2.220 705 693 15 40 10 19
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 1.587 1.577 2.244 2.233 689 715 42 83 7 13
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 1.554 1.578 2.209 2.231 738 705 11 32 1 -2
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018* 1.567 2.219 2.810 25 55
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 1.593 1.576 2.251 2.229 689 708 26 35 -1 -2
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 1.577 1.574 2.236 2.235 724 712 20 28 -2 5
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 1.558 1.576 2.228 2.249 662 688 -29 -17 2 14
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 1.597 1.588 2.286 2.273 748 713 43 77 12 24
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019* 1.581 2.250 2.823 15 31
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 1.606 1.600 2.298 2.291 675 693 13 48 12 18
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 1.614 1.605 2.309 2.300 662 651 37 73 5 8
Zelfstandigen C Industrie 2018 1e kwartaal* 43 42 58 58 24 24 -2 -5 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2018 2e kwartaal* 44 44 61 61 26 26 0 0 2 3
Zelfstandigen C Industrie 2018 3e kwartaal* 44 45 63 63 24 25 0 3 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2018 4e kwartaal* 46 46 64 64 29 27 4 7 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2018* 44 61 102 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2019 1e kwartaal* 47 45 65 64 27 27 4 7 0 -1
Zelfstandigen C Industrie 2019 2e kwartaal* 44 44 62 62 25 24 0 1 -1 -2
Zelfstandigen C Industrie 2019 3e kwartaal* 40 43 57 61 23 24 -4 -6 -1 -1
Zelfstandigen C Industrie 2019 4e kwartaal* 46 44 64 61 29 27 1 0 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2019* 44 62 103 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2020 1e kwartaal* 45 44 64 63 24 25 -2 -1 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2020 2e kwartaal* 49 45 67 63 24 24 5 6 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens