Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.954 10.030 11.179 11.236 3.708 3.578 452 516 105 125
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 10.188 10.133 11.388 11.344 3.503 3.566 413 464 103 107
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 10.194 10.192 11.413 11.417 3.317 3.602 332 380 59 73
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 10.288 10.257 11.524 11.486 3.764 3.626 342 388 65 69
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022* 10.157 11.377 14.292 384 437
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 10.193 10.280 11.449 11.516 3.798 3.626 239 270 23 30
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 10.354 10.292 11.573 11.524 3.561 3.627 167 185 13 8
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 10.313 10.312 11.555 11.553 3.313 3.631 120 142 20 29
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 10.370 10.347 11.620 11.598 3.717 3.619 82 96 35 45
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023* 10.308 11.550 14.390 151 173
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 807 810 839 841 345 328 14 12 5 5
Totaal C Industrie 2022 2e kwartaal* 815 812 848 845 318 324 14 11 2 4
Totaal C Industrie 2022 3e kwartaal* 817 816 851 851 299 331 22 28 4 7
Totaal C Industrie 2022 4e kwartaal* 817 819 851 854 341 328 9 12 3 3
Totaal C Industrie 2022* 814 847 1.303 15 16
Totaal C Industrie 2023 1e kwartaal* 820 821 855 855 350 329 13 17 2 1
Totaal C Industrie 2023 2e kwartaal* 826 823 859 855 321 328 11 11 1 1
Totaal C Industrie 2023 3e kwartaal* 818 823 851 856 294 328 1 0 0 0
Totaal C Industrie 2023 4e kwartaal* 827 824 860 858 337 328 10 8 1 3
Totaal C Industrie 2023* 823 856 1.302 9 9
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.247 8.333 8.758 8.832 3.002 2.861 398 430 79 91
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 8.465 8.398 8.948 8.891 2.772 2.845 351 377 65 59
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 8.420 8.418 8.913 8.916 2.611 2.864 212 226 20 25
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 8.478 8.463 8.976 8.961 3.002 2.894 207 219 45 45
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022* 8.403 8.899 11.387 291 312
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 8.405 8.488 8.924 8.993 3.070 2.887 158 166 25 32
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 8.572 8.502 9.060 9.000 2.811 2.887 107 112 13 8
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 8.506 8.510 9.003 9.011 2.607 2.891 87 90 8 11
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 8.544 8.530 9.044 9.030 2.947 2.880 65 68 20 20
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023* 8.507 9.008 11.435 104 109
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 760 762 774 775 320 302 11 11 4 5
Werknemers C Industrie 2022 2e kwartaal* 766 763 780 776 291 298 12 13 1 1
Werknemers C Industrie 2022 3e kwartaal* 764 766 777 780 274 303 13 13 3 3
Werknemers C Industrie 2022 4e kwartaal* 770 770 784 783 316 305 12 12 4 4
Werknemers C Industrie 2022* 765 779 1.201 12 12
Werknemers C Industrie 2023 1e kwartaal* 771 773 786 787 327 305 11 12 3 4
Werknemers C Industrie 2023 2e kwartaal* 780 777 794 790 298 305 14 14 4 3
Werknemers C Industrie 2023 3e kwartaal* 776 778 790 792 274 307 12 12 2 2
Werknemers C Industrie 2023 4e kwartaal* 779 779 793 793 312 305 9 9 1 1
Werknemers C Industrie 2023* 777 791 1.210 12 12
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.707 1.697 2.422 2.405 706 717 54 87 27 34
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 1.723 1.735 2.440 2.453 732 721 62 88 38 48
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 1.774 1.773 2.500 2.501 706 738 120 154 39 48
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 1.810 1.794 2.548 2.526 763 732 134 169 20 24
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022* 1.754 2.478 2.906 93 125
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 1.788 1.791 2.526 2.523 729 739 81 104 -2 -2
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 1.782 1.790 2.513 2.524 750 739 59 73 -1 0
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 1.807 1.802 2.553 2.542 706 740 33 53 11 18
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 1.826 1.817 2.576 2.567 770 740 17 28 15 26
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023* 1.801 2.542 2.955 47 64
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 48 48 65 66 25 25 3 1 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2022 2e kwartaal* 49 49 68 68 26 26 1 -1 1 3
Zelfstandigen C Industrie 2022 3e kwartaal* 53 50 74 71 26 27 9 14 1 3
Zelfstandigen C Industrie 2022 4e kwartaal* 47 50 68 70 25 23 -3 -1 0 -1
Zelfstandigen C Industrie 2022* 49 69 103 3 3
Zelfstandigen C Industrie 2023 1e kwartaal* 49 48 70 68 24 24 2 5 -1 -3
Zelfstandigen C Industrie 2023 2e kwartaal* 46 46 65 65 23 23 -3 -3 -2 -3
Zelfstandigen C Industrie 2023 3e kwartaal* 42 45 61 64 20 22 -11 -12 -1 -2
Zelfstandigen C Industrie 2023 4e kwartaal* 48 45 67 65 25 23 1 -1 0 2
Zelfstandigen C Industrie 2023* 46 66 92 -3 -3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens vanaf 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De gegevens van de flashraming van het vierde kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd