Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 9.500 9.578 10.698 10.767 3.362 3.396 -121 -121 -5 3
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 9.730 9.695 10.971 10.910 3.510 3.557 280 326 117 143
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 9.862 9.849 11.083 11.091 3.241 3.455 258 319 153 180
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 9.939 9.912 11.183 11.170 3.805 3.530 331 398 64 79
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021* 9.759 10.985 13.919 188 232
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.962 10.030 11.237 11.301 3.582 3.603 462 539 118 131
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 10.142 10.116 11.441 11.394 3.626 3.651 412 470 85 92
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 10.194 10.175 11.462 11.463 3.387 3.631 333 379 60 69
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 10.281 10.244 11.578 11.543 3.884 3.665 342 394 68 80
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022* 10.146 11.430 14.479 387 445
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 10.208 10.295 11.515 11.606 3.610 3.649 245 278 52 63
Totaal C Industrie 2021 1e kwartaal* 794 796 828 830 318 320 -10 -9 -3 -1
Totaal C Industrie 2021 2e kwartaal* 802 798 838 833 324 331 0 2 1 3
Totaal C Industrie 2021 3e kwartaal* 796 800 825 835 291 313 -5 -7 2 2
Totaal C Industrie 2021 4e kwartaal* 808 806 841 840 357 329 9 13 6 5
Totaal C Industrie 2021* 800 833 1.290 -1 0
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 809 811 843 845 329 329 15 14 5 5
Totaal C Industrie 2022 2e kwartaal* 816 815 852 849 327 333 15 14 3 4
Totaal C Industrie 2022 3e kwartaal* 820 818 856 855 304 328 24 31 4 5
Totaal C Industrie 2022 4e kwartaal* 818 821 856 858 353 331 10 15 2 3
Totaal C Industrie 2022* 816 852 1.313 16 18
Totaal C Industrie 2023 1e kwartaal* 822 824 859 861 328 328 13 17 3 3
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 7.825 7.905 8.320 8.403 2.638 2.656 -147 -165 -13 -16
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 8.046 8.014 8.575 8.521 2.763 2.824 248 267 108 118
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 8.184 8.162 8.694 8.683 2.548 2.732 236 254 149 162
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 8.240 8.213 8.760 8.740 3.063 2.818 295 319 51 56
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021* 8.075 8.589 11.012 159 170
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.221 8.304 8.749 8.838 2.825 2.833 396 429 91 98
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 8.390 8.354 8.950 8.889 2.846 2.885 344 375 49 51
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 8.395 8.375 8.918 8.911 2.638 2.848 210 224 22 22
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 8.447 8.421 8.978 8.960 3.077 2.888 207 218 46 49
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022* 8.364 8.899 11.386 289 311
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 8.385 8.467 8.923 9.011 2.831 2.856 164 174 46 51
Werknemers C Industrie 2021 1e kwartaal* 749 750 763 764 293 295 -12 -12 -2 -3
Werknemers C Industrie 2021 2e kwartaal* 753 751 768 765 299 306 -2 -2 1 1
Werknemers C Industrie 2021 3e kwartaal* 752 753 765 767 269 289 -1 -1 2 2
Werknemers C Industrie 2021 4e kwartaal* 758 757 772 771 327 301 5 5 4 4
Werknemers C Industrie 2021* 753 767 1.188 -2 -2
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 759 761 774 775 301 300 11 11 4 4
Werknemers C Industrie 2022 2e kwartaal* 765 763 780 778 298 303 12 12 3 3
Werknemers C Industrie 2022 3e kwartaal* 764 766 778 780 276 298 13 13 3 3
Werknemers C Industrie 2022 4e kwartaal* 770 769 784 783 324 304 12 12 3 3
Werknemers C Industrie 2022* 765 779 1.198 12 12
Werknemers C Industrie 2023 1e kwartaal* 771 772 786 787 301 302 11 12 3 3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 1.675 1.673 2.378 2.364 724 739 26 44 7 19
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 1.684 1.682 2.396 2.389 748 734 32 59 9 25
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 1.677 1.686 2.389 2.407 693 724 22 66 5 18
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 1.699 1.699 2.424 2.431 742 713 36 79 13 23
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021* 1.684 2.397 2.907 29 62
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.741 1.726 2.488 2.464 757 770 66 109 27 33
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 1.752 1.762 2.491 2.505 780 766 68 95 36 41
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 1.800 1.800 2.544 2.552 749 783 122 155 38 47
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 1.835 1.823 2.600 2.583 807 777 136 176 23 31
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022* 1.782 2.531 3.093 98 134
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 1.822 1.828 2.591 2.595 780 793 81 104 5 11
Zelfstandigen C Industrie 2021 1e kwartaal* 46 46 65 66 25 25 2 3 0 2
Zelfstandigen C Industrie 2021 2e kwartaal* 49 47 70 68 25 25 2 4 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2021 3e kwartaal* 45 47 61 68 22 23 -4 -6 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2021 4e kwartaal* 51 49 69 69 29 28 5 9 2 1
Zelfstandigen C Industrie 2021* 47 66 101 1 3
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 50 51 69 70 29 29 5 3 2 1
Zelfstandigen C Industrie 2022 2e kwartaal* 52 51 72 72 29 29 3 2 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2022 3e kwartaal* 56 52 78 74 28 29 11 17 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2022 4e kwartaal* 49 52 72 74 29 28 -2 2 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2022* 52 73 115 4 6
Zelfstandigen C Industrie 2023 1e kwartaal* 52 52 74 74 27 27 2 5 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
De gegevens van de flashraming van het eerste kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd