Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2018

© Hollandse Hoogte
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 februari. De groei is vooral te danken aan de investeringen en de consumptie.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd (2010=100)
   index
20111e kwartaal101,8
2e kwartaal101,7
3e kwartaal101,7
4e kwartaal101
20121e kwartaal100,9
2e kwartaal100,9
3e kwartaal100,5
4e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
2e kwartaal99,9
3e kwartaal100,5
4e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
2e kwartaal101,6
3e kwartaal101,9
4e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
2e kwartaal103,7
3e kwartaal104,1
4e kwartaal104,2
20161e kwartaal105,1
2e kwartaal105,3
3e kwartaal106,5
4e kwartaal107,3
20171e kwartaal107,8
2e kwartaal108,8
3e kwartaal109,6
4e kwartaal110,6
20181e kwartaal111,3
2e kwartaal112
3e kwartaal112,2
4e kwartaal112,8

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Kwartaal-op-kwartaalgroei eerste en derde kwartaal 2018 opwaarts bijgesteld

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Daarnaast worden bij de tweede berekening van het vierde kwartaal de eerste drie kwartalen herzien op basis van de meest recente informatie. Dit heeft tot een bijstelling geleid van de bbp-groei van het eerste kwartaal van 2018: van 0,5 naar 0,6 procent en van het derde kwartaal van 2018: van 0,1 naar 0,2 procent

Groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 opwaarts bijgesteld

Ten opzichte van een jaar eerder groeide het bbp in het vierde kwartaal met 2,2 procent. Volgens de eerste berekening was dat 2,0 procent. Ook de groei van het eerste en tweede kwartaal van 2018 is aangepast: van 2,8 naar 2,9 procent in het eerste kwartaal en van 3,1 naar 3,2 procent in het tweede kwartaal. De aanpassingen zijn vooral toe te schrijven aan een opwaartse bijstelling van de overheidsconsumptie. De overheid heeft meer uitgegeven aan algemeen bestuur en aan zorg dan eerder berekend.

Bruto binnenlands product (volume) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
   mutatie
20111e kwartaal2,8
2e kwartaal2,1
3e kwartaal1,4
4e kwartaal0
20121e kwartaal-1,1
2e kwartaal-0,6
3e kwartaal-1,2
4e kwartaal-1,2
20131e kwartaal-1,7
2e kwartaal-0,5
3e kwartaal0,3
4e kwartaal1,4
20141e kwartaal1,3
2e kwartaal1,4
3e kwartaal1,1
4e kwartaal1,8
20151e kwartaal1,9
2e kwartaal2,1
3e kwartaal2,5
4e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,3
2e kwartaal2,4
3e kwartaal2,1
4e kwartaal2
20171e kwartaal3
2e kwartaal2,9
3e kwartaal2,8
4e kwartaal2,7
20181e kwartaal2,9
2e kwartaal3,2
3e kwartaal2,4
4e kwartaal2,2

Economie groeit in 2018 met 2,7 procent

Door de bijstelling van de jaar-op-jaargroei van het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2018 is ook de bbp-groei voor heel 2018 aangepast. Die is nu uitgekomen op 2,7 procent. Dat is 0,2 procentpunt meer dan bij de eerste berekening. De groei in 2018 is vooral te danken aan meer consumptie en meer investeringen.

Aantal banen groeit met 62 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal 2018 met 62 duizend ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 49 duizend banen.

In het vierde kwartaal van 2018 waren er volgens de tweede berekening 239 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Dat was bij de eerste berekening 218 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie. Ook de eerste drie kwartalen van 2018 zijn bijgesteld op basis van de meest recente informatie. De banengroei in 2018 kwam uit op 260 duizend.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd) (verandering t.o.v. kwartaal eerder (x 1 000))
   verandering
20111e kwartaal56
2e kwartaal45
3e kwartaal12
4e kwartaal-4
20121e kwartaal-3
2e kwartaal-16
3e kwartaal-31
4e kwartaal-39
20131e kwartaal-51
2e kwartaal-21
3e kwartaal-10
4e kwartaal-11
20141e kwartaal-12
2e kwartaal15
3e kwartaal17
4e kwartaal28
20151e kwartaal43
2e kwartaal34
3e kwartaal31
4e kwartaal26
20161e kwartaal-5
2e kwartaal38
3e kwartaal37
4e kwartaal49
20171e kwartaal50
2e kwartaal56
3e kwartaal62
4e kwartaal72
20181e kwartaal76
2e kwartaal57
3e kwartaal55
4e kwartaal62