Aantal jeugdige verdachten daalt het sterkst

© Hollandse Hoogte / Amaury Miller
In 2018 werden bijna 160 duizend mensen door de politie verdacht van het plegen van een misdrijf. Ruim 8 op de 10 waren man en 1 op de 10 was minderjarig. Het aantal verdachten onder 12- tot 18-jarigen is vanaf 2008 het sterkst gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2018 werd 0,9 procent van de inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder verdacht van een misdrijf. Dit zijn 130 duizend mannen en 30 duizend vrouwen. Mannen waren in elke leeftijdscategorie vaker verdachte van een misdrijf dan vrouwen, maar bij 18- tot 25-jarigen was dat verschil het grootst; 3,2 procent van de mannen tegen 0,6 procent van de vrouwen. Onder 65-plussers was het verschil 0,3 procent van de mannen versus 0,1 procent van de vrouwen.

Verdachten per 100 inwoners, 2018*
 MannenVrouwen
12 tot 18 jaar2,00,6
18 tot 25 jaar3,20,6
25 tot 45 jaar2,10,5
45 tot 65 jaar1,00,3
65 jaar of ouder0,30,1
* De cijfers uit 2018 zijn voorlopige cijfers.
 

Veel minder jeugd geregistreerd als verdachte

In het afgelopen decennium daalde het aantal 12- tot 18 jarigen dat verdacht werd van een misdrijf van 3,9 procent in 2008 tot 1,3 procent in 2018. De afname van het aantal verdachte jongens van 12 tot 15 jaar is het grootst. In 10 jaar tijd werden 70 procent minder 12-, 13- en 14-jarigen aangemerkt als verdachte. Onder volwassenen daalde het percentage verdachten met 44 procent. De daling in geregistreerde jeugdcriminaliteit doet zich ook in andere Europese landen voor. De daling lijkt in Nederland wel sterker te zijn dan in andere landen, blijkt uit de eerder verschenen Monitor Jeugdcriminaliteit.

Verdachten naar leeftijd per 10 000 inwoners*
 12 tot 18 jaar18 tot 25 jaar25 tot 45 jaar45 tot 65 jaar65 jaar of ouder
20083874562129927
20093614412089626
20103124142049628
20112834002049728
20122483661959327
20132073241858725
20141922971798626
20151832621637923
20161692361527421
2017*1542151406719
2018*1291941306117
* De cijfers uit 2017 en 2018 zijn voorlopige cijfers.
 

Hagenaars en Rotterdammers het vaakst verdacht

De gemeenten Den Haag en Rotterdam telden in 2018 naar verhouding de meeste verdachten, 1,6 procent. In de top stonden verder Lelystad, Vlissingen en Almere. Per hoofd van de bevolking waren de minste verdachten te vinden in Dinkelland en Sint Anthonis. In beide gemeenten werd 0,3 procent van de bevolking verdacht van een misdrijf. In zeer sterk stedelijke gebieden woonden relatief meer dan twee keer zoveel verdachten als in niet-stedelijk gebieden.