Verkrijgingen

De uitgebreide onderzoeksbeschrijving bij de statistiek over verkrijgingen uit nalatenschappen.

Onderzoeksbeschrijving van de opnieuw opgezette statistiek over verkrijgingen uit het nagelaten vermogen van overledenen. Publicatiedatum statlinetabel: begin oktober 2018. Periode 2007-2015

Downloads