Nalatenschappen

Het nagelaten vermogen van overledenen is bepaald op basis van brongegevens van de Belastingdienst over de aangifte erfbelasting (successierecht). Omdat deze aangifte alleen ingevuld wordt voor overledenen met een vermogen boven het drempelbedrag van de aangifte, is het nagelaten vermogen van overledenen zonder aangifte geraamd door gebruik te maken van de integrale vermogensgegevens (op 1 januari van het jaar van overlijden).