Ontvangers van erfenissen

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die worden achtergelaten door de overledene. Nabestaanden van de overledene moeten belasting betalen over het ontvangen deel van de erfenis. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis krijgen in de vorm van geld of een kostbaar voorwerp. De waarde van de erfenis wordt bepaald door het doen van een aangifte erfbelasting.

Ontvangers van erfenissen zijn alleen bekend als door de ontvanger van de erfenis aangifte erfbelasting is gedaan. De Belastingdienst verzoekt erfgenamen om aangifte doen als ze vermoedt dat één of meer van de erfgenamen een bedrag boven de vrijstellingsgrens heeft ontvangen. Daarnaast zijn ontvangers verplicht zelf aangifte te doen als de Belastingdienst geen bericht heeft gestuurd, maar er toch meer wordt ontvangen dan het vrijgestelde bedrag. De hoogte van de verschuldigde erfbelasting is afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de overledene. In onderstaande tabel staan de vrijstellingsbedragen. Als de ontvangen erfenis hoger is dan de vrijstelling, is belasting verschuldigd.

De doorlooptijd van het invullen en definitief vaststellen van de aangifte successie is lang. Dat is de reden dat de meest recente cijfers betrekking hebben op nalatenschappen over 2015.

Vrijstellingsbedragen en belastingtarieven erfbelasting (2015)
                                                 Vrijstellingsbedrag                                   Belastingtarief
                                                                                                 0 - € 121.296           € 121.296 en meer
Partners                                         € 633 014                                  10%                         20%  
Kinderen                                         € 20 047                                   10%                          20%
Zieke en gehandicapte kinderen    € 60 138                                   10%                          20%
Kleinkinderen                                  € 20 047                                   18%                         36%
Ouders                                             € 47 477                                   30%                          40%
Overige verkrijgers                          € 2 111                                      30%                          40%

Aangezien de belastingdienst een inschatting maakt van de hoogte van de ontvangen erfenis, komt het ook voor dat er geen erfbelasting verschuldigd blijkt over een geregistreerde ontvangen erfenis, of dat sprake is van erfenis van een schuld. In 2015 is er een aangifte erfbelasting voor één op de drie overledenen, in 2007 was voor bijna de helft van de overledenen een aangifte erfbelasting beschikbaar. De daling van het aandeel overledenen met een aangifte komt met name door de verruiming van de vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen in de vernieuwde Successiewet, ingevoerd in 2010.