Goede doelen of maatschappelijke organisaties

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of sociaal belang behartigende organisatie (SBBI) is vrijgesteld van erfbelasting. Deze in 2006 ingevoerde maatregel stimuleert het schenken of erven aan goede doelen. Het is bij het CBS niet bekend welke maatschappelijke organisaties een erfenis of erfdeel hebben ontvangen.