Burger ervaart, politie registreert minder criminaliteit

© ANP
Nederlanders van 15 jaar of ouder gaven in 2017 minder vaak aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme dan in 2012. Het slachtofferschap nam af met 23 procent. De door de politie geregistreerde misdrijven per duizend inwoners daalden met 30 procent. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven.

In 2017 gaf 15 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan het slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme. In 2012 was dat nog 20 procent. In die periode daalde het totaal aantal delicten waarvan burgers het slachtoffer werden van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen. De politie registreerde in 2017 0,8 miljoen misdrijven en 1,2 miljoen in 2012. De daling in de geregistreerde en ervaren criminaliteit sinds 2005 zette zich daarmee door.

De Veiligheidsmonitor doet onderzoek onder een steekproef van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder. Hierin wordt onder andere gevraagd naar gewelds- vermogens- en vandalismedelicten waarvan men in het afgelopen jaar slachtoffer is geworden, ook delicten waarvan geen melding of aangifte is gedaan bij de politie. De geregistreerde misdrijven zijn de misdrijven waarvoor bij de politie melding of aangifte is gedaan en de zaken die de politie zelf aantrof. Zij worden weergegeven per duizend inwoners van alle leeftijden.

Criminaliteit, verdachten en slachtofferschap
 Geregistreerde misdrijven (2012=100)Registraties van verdachten (2012=100)Ondervonden gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten (2012=100)Ondervonden cybercrimedelicten (2012=100)Slachtofferschap gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten (2012=100)
2012100100100100100
201395,793,810110699,5
201488,887,6959695,2
201584,880,7909688,9
201680,574,6899387,4
201771,965,6779776,7

Daling geweldsdelicten blijft achter

In 2017 registreerde de politie 24 procent minder geweldsmisdrijven per duizend inwoners dan in 2012. Vermogenscriminaliteit daalde in dezelfde periode met 30 procent, net zoveel als het totaal aantal geregistreerde misdrijven. Het aantal misdrijven tegen de openbare orde en vernielingsmisdrijven per duizend inwoners nam af met 38 procent. Dit patroon is ook zichtbaar bij de criminaliteit zoals die werd ervaren door burgers: het aantal ondervonden geweldsmisdrijven daalde minder dan gemiddeld, vandalisme daalde meer dan gemiddeld en het aantal vermogensdelicten verminderde ongeveer net zoveel als gemiddeld.

Geregistreerde misdrijven naar type
 Totaal (Per 1 000 inwoners)Vermogen (Per 1 000 inwoners)Vernieling, openbare orde/gezag (Per 1 000 inwoners)Gewelds- en seksuele misdrijven (Per 1 000 inwoners)
201072,443,211,27
201172,443,410,96,8
20126942,19,76,6
201365,941,28,46,2
201460,937,585,9
201557,936,37,35,5
201654,833,96,85,3
201748,629,465

Ondervonden delicten naar type
 Totaal (Per 100 inwoners van 15 jaar en ouder)Vermogen (Per 100 inwoners van 15 jaar en ouder)Vandalisme (Per 100 inwoners van 15 jaar en ouder)Geweld (Per 100 inwoners van 15 jaar en ouder)
201235,820,211,73,9
201335,921,211,13,7
201433,72010,33,4
201531,818,99,43,4
201631,2189,63,6
201726,815,18,43,3

Meer koop- en verkoopfraude

11 procent van de burgers van 15 jaar of ouder gaf aan in 2017 het slachtoffer te zijn geweest van cybercrime. Dat is minder dan in 2012, maar niet lager dan in 2016. In vergelijking met 2012 was men vaker slachtoffer van koop- of verkoopfraude, maar minder vaak van hacken of identiteitsfraude. In totaal ging het in 2017 om 2,6 miljoen cybercrimedelicten.

Slachtofferschap cybercrimedelicten
 2017 (%)2012 (%)
Totaal1112,1
Hacken4,96
Koop- en verkoopfraude3,92,9
Cyberpesten3,13,1
Identiteitsfraude0,41,5

Nederlander voelt zich minder onveilig dan in 2012

In 2017 voelde 34 procent van de Nederlanders zich wel eens onveilig. Dat is niet wezenlijk lager dan het jaar ervoor, maar lager dan in 2012 toen nog 37 procent zich wel eens onveilig voelde. De ervaren onveiligheid verminderde het meest in het centrum van de woonplaats en in winkelgebieden. Ook in de eigen buurt nam het onveiligheidsgevoel af.

Onveiligheidsgevoelens
 In het algemeen ( % van personen 15 jaar of ouder)In eigen buurt ( % van personen 15 jaar of ouder)Op plekken waar groepen jongeren rondhangen ( % van personen 15 jaar of ouder)In het centrum ( % van personen 15 jaar of ouder)In winkelgebied / winkelcentrum ( % van personen 15 jaar of ouder)In eigen huis ( % van personen 15 jaar of ouder)
201236,61844,418,914,78,9
201336,718,843,11814,29,2
201435,918,241,11713,19,1
201535,618,140,916,713,28,9
201634,716,439,815,912,67,9
201734,116,438,815,5127,6