Afname criminaliteit in alle delen Nederland

Politieauto bij hek dat toegang geeft tot de westerheide
© Hollandse Hoogte
Het aantal gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten dat Nederlanders van 15 jaar of ouder ondervonden is tussen 2012 en 2017 gedaald in alle regionale eenheden van de politie. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren door, al zijn er wel verschillen tussen de gebieden. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven.

In de regionale eenheid Noord-Nederland gaven burgers in 2017 aan van minder delicten slachtoffer te zijn geworden dan in 2012. Het aantal ondervonden gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten per honderd inwoners van 15 jaar of ouder daalde er in deze periode met 29 procent. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat ook in regionale eenheden Oost-Nederland en Oost-Brabant het aantal ondervonden delicten sterker daalde dan elders. In Amsterdam en Midden-Nederland was de daling met 17 procent minder groot dan in de rest van het land. Het aantal delicten per honderd inwoners van 15 jaar of ouder blijft veruit het hoogst in de regionale eenheid Amsterdam (46) en het laagst in Noord-Nederland (21).

De Veiligheidsmonitor doet onderzoek onder een steekproef van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder. Hierin wordt onder andere gevraagd naar gewelds- vermogens- en vandalismedelicten waarvan men in het afgelopen jaar slachtoffer is geworden, ook delicten waarvan geen melding of aangifte is gedaan bij de politie. De geregistreerde misdrijven zijn de misdrijven waarvoor bij de politie melding of aangifte is gedaan en de zaken die de politie zelf aantrof. Zij worden weergegeven per duizend inwoners van alle leeftijden.

In alle politie-eenheden afname van geregistreerde criminaliteit

Ook het aantal geregistreerde misdrijven nam in alle regionale eenheden tussen 2012 en 2017 af. In Noord-Holland en Zeeland–West-Brabant daalde het aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners met 35 procent het sterkst. Net als bij de ondervonden delicten trad de kleinste daling op in de regionale eenheden Amsterdam (20 procent) en Midden-Nederland (25 procent). Ook in Rotterdam was deze daling relatief klein (25 procent).

Misdrijven gehalveerd in 4 gemeenten

In alle Nederlandse gemeenten registreerde de politie in 2017 minder misdrijven per duizend inwoners dan in 2012. In een handvol gemeenten halveerde het aantal in deze periode: Alphen-Chaam, Leeuwarderadeel, Woudrichem en Wageningen. Aan de andere kant bleef de daling in Lopik, Aalsmeer en Nieuwegein onder 10 procent.

Slachtofferschap daalde het sterkst in Den Haag Centrum en Den Haag Zuid

In de meeste politiedistricten daalde het percentage personen van 15 jaar of ouder dat slachtoffer werd van een of meer gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten tussen 2012 en 2017. In de politiedistricten Den Haag Centrum en Den Haag Zuid was deze afname met 10 procentpunt het sterkst. Het slachtofferschap was in 2017 met 26 procent het hoogst in de districten Utrecht Stad en Amsterdam Noord en het laagst in Fryslân met 10 procent.

Slachtofferschap