Arbeidsdeelname; regionale indeling 2016

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2016

Persoonskenmerken Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal personen 2016 Nederland 12.768 8.942 8.403 7.000 1.403 538 6,0 3.826 70,0 65,8
Totaal personen 2016 Oost-Groningen (CR) 111 73 68 56 12 5 7,0 38 65,5 60,9
Totaal personen 2016 Delfzijl en omgeving (CR) 35 23 22 18 4 2 6,6 12 66,0 61,6
Totaal personen 2016 Overig Groningen (CR) 302 208 192 160 32 16 7,6 94 68,7 63,5
Totaal personen 2016 Noord-Friesland (CR) 242 168 157 129 27 11 6,6 75 69,1 64,6
Totaal personen 2016 Zuidwest-Friesland (CR) 100 70 66 53 13 4 5,6 30 69,8 65,9
Totaal personen 2016 Zuidoost-Friesland (CR) 137 95 89 73 16 6 6,4 42 69,3 64,9
Totaal personen 2016 Noord-Drenthe (CR) 139 96 90 74 16 5 5,6 43 69,1 65,2
Totaal personen 2016 Zuidoost-Drenthe (CR) 126 83 77 65 12 6 6,8 44 65,4 61,0
Totaal personen 2016 Zuidwest-Drenthe (CR) 96 66 63 51 12 4 5,7 29 69,3 65,3
Totaal personen 2016 Noord-Overijssel (CR) 268 194 183 155 28 11 5,8 74 72,4 68,2
Totaal personen 2016 Zuidwest-Overijssel (CR) 114 82 77 65 12 5 6,1 33 71,5 67,1
Totaal personen 2016 Twente (CR) 465 323 301 257 45 21 6,7 142 69,4 64,8
Totaal personen 2016 Veluwe (CR) 495 350 331 276 56 18 5,3 145 70,7 66,9
Totaal personen 2016 Achterhoek (CR) 297 205 193 161 32 11 5,5 92 68,9 65,1
Totaal personen 2016 Arnhem/Nijmegen (CR) 552 385 360 302 58 24 6,3 168 69,6 65,2
Totaal personen 2016 Zuidwest-Gelderland (CR) 179 127 120 99 22 6 5,0 53 70,7 67,2
Totaal personen 2016 Utrecht (CR) 953 690 654 541 113 36 5,2 262 72,5 68,7
Totaal personen 2016 Kop van Noord-Holland (CR) 282 198 188 154 34 10 5,1 84 70,2 66,6
Totaal personen 2016 Alkmaar en omgeving (CR) 181 127 121 100 21 6 5,0 54 70,3 66,8
Totaal personen 2016 IJmond (CR) 146 105 100 85 15 5 5,0 41 71,9 68,4
Totaal personen 2016 Agglomeratie Haarlem (CR) 170 121 115 93 22 6 5,4 48 71,4 67,6
Totaal personen 2016 Zaanstreek (CR) 127 89 84 70 14 6 6,3 37 70,4 66,0
Totaal personen 2016 Groot-Amsterdam (CR) 1.028 744 698 550 149 46 6,2 284 72,4 67,9
Totaal personen 2016 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 181 127 120 95 25 7 5,4 55 69,9 66,2
Totaal personen 2016 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 317 228 216 182 34 12 5,2 89 71,9 68,2
Totaal personen 2016 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 631 427 393 326 67 33 7,8 204 67,6 62,4
Totaal personen 2016 Delft en Westland (CR) 174 124 117 99 18 7 5,5 50 71,2 67,2
Totaal personen 2016 Oost-Zuid-Holland (CR) 239 171 162 136 26 9 5,3 69 71,4 67,6
Totaal personen 2016 Groot-Rijnmond (CR) 1.058 717 659 562 98 58 8,1 341 67,7 62,3
Totaal personen 2016 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 296 207 196 167 29 11 5,4 88 70,1 66,3
Totaal personen 2016 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 79 52 50 42 8 2 4,5 27 66,2 63,3
Totaal personen 2016 Overig Zeeland (CR) 204 143 137 114 23 6 4,4 61 70,2 67,1
Totaal personen 2016 West-Noord-Brabant (CR) 474 331 312 264 49 19 5,7 143 69,8 65,9
Totaal personen 2016 Midden-Noord-Brabant (CR) 356 254 240 202 38 14 5,6 102 71,3 67,4
Totaal personen 2016 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 489 349 331 276 55 18 5,1 139 71,5 67,8
Totaal personen 2016 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 572 404 381 321 60 23 5,6 168 70,7 66,7
Totaal personen 2016 Noord-Limburg (CR) 212 150 142 123 20 8 5,2 62 70,8 67,1
Totaal personen 2016 Midden-Limburg (CR) 179 121 115 98 17 6 5,2 57 67,9 64,4
Totaal personen 2016 Zuid-Limburg (CR) 461 298 281 239 42 17 5,9 163 64,7 60,9
Totaal personen 2016 Flevoland (CR) 302 218 202 171 31 16 7,2 84 72,1 66,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2016.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2018:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar in februari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.