Noord-Brabant koploper R&D

© Hollandse Hoogte
Noord-Brabant is koploper op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Een kwart van de Nederlandse R&D-uitgaven wordt in deze provincie gedaan en de provincie is ook goed voor 22 procent van de R&D-werkgelegenheid. Ook huist 18 procent van de R&D-bedrijven en instellingen in Noord-Brabant. In 2014 waren er hiervan in Nederland bijna 20 duizend. Dat meldt CBS.

Nederlandse R&D uitgaven naar provincie, 2014
Nederlandse R&D uitgaven naar provincie, 2014
 R&D uitgaven
Noord-Brabant2410
Zuid-Holland1989
Noord-Holland1453
Gelderland923
Utrecht670
Overige provincies1561
 

Binnen de provincie Noord-Brabant speelt Eindhoven en omgeving (COROP-gebied Zuidoost-Noord-Brabant) een grote rol. In deze regio wordt 20 procent van de landelijke uitgaven aan R&D gedaan, ruim 1,7 miljard euro. Ook in de provincies Noord- en Zuid-Holland wordt bovengemiddeld veel uitgegeven aan R&D.

Ook wat betreft de zogenaamde R&D-intensiteit—de R&D-uitgaven afgezet tegen de omvang van de economie (afgemeten aan het bbp)—blijkt Noord-Brabant koploper. Terwijl de R&D-intensiteit in 2014 voor Nederland als geheel uitkwam op 1,36 procent, bedroeg deze in Noord-Brabant 2,40 procent. Ook in Flevoland (1,93 procent), Zuid-Holland (1,40 procent) en Gelderland (1,38 procent) lag de R&D-intensiteit boven het landelijk gemiddelde. De drie noordelijke provincies en Zeeland hadden de laagste R&D-intensiteit. De R&D-intensiteit wordt gezien als een belangrijke indicator voor de innovatiekracht van een land of regio.