Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017


Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.
Deze tabel bevat jaargegevens over de productiecomponenten van het bruto binnenlands product. Het is in de regionale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit twee gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie en vanuit de het inkomen. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land.
Deze tabel is stopgezet. De reden van stopzetting is de revisie van 2015 waardoor er nieuwe cijfers beschikbaar komen.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief. De gegevens over de verslagjaren 2016 en 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 november 2018.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr. Zie paragraaf 3.

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Regio's Perioden Bbp, volumemutaties (%) Bruto toegevoegde waarde, volumemutaties (%)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2015 2,3 2,0
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2016* 2,2 2,1
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2017* 3,2 3,2
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2015 -3,3 -3,6
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2016* 0,2 0,1
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2017* 1,1 1,1
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2015 2,6 2,3
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2016* 2,5 2,4
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2017* 3,4 3,4
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2015 2,8 2,5
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2016* 2,5 2,4
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2017* 3,4 3,4
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2015 3,2 2,9
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2016* 2,5 2,4
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2017* 3,6 3,6
A-U Alle economische activiteiten Extra-Regio (LD) 2015 -0,1 -0,3
A-U Alle economische activiteiten Extra-Regio (LD) 2016* -10,3 -10,3
A-U Alle economische activiteiten Extra-Regio (LD) 2017* -9,5 -9,4
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2015 -8,3 -8,5
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2016* -1,8 -1,8
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2017* -0,6 -0,6
A-U Alle economische activiteiten Friesland (PV) 2015 1,2 0,9
A-U Alle economische activiteiten Friesland (PV) 2016* 1,6 1,5
A-U Alle economische activiteiten Friesland (PV) 2017* 2,3 2,3
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2015 1,2 0,9
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2016* 2,0 2,0
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2017* 2,4 2,4
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2015 2,8 2,5
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2016* 2,7 2,6
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2017* 3,4 3,4
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2015 2,9 2,7
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2016* 2,6 2,5
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2017* 4,2 4,2
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2015 2,4 2,1
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2016* 2,3 2,2
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2017* 3,2 3,2
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2015 2,5 2,3
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2016* 2,5 2,4
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2017* 3,3 3,3
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2015 3,6 3,3
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2016* 3,0 2,9
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2017* 3,7 3,7
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2015 2,2 1,9
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2016* 2,1 2,0
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2017* 3,1 3,2
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2015 1,8 1,5
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2016* 2,0 1,9
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2017* 2,9 2,9
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2015 3,4 3,1
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2016* 2,5 2,5
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2017* 3,7 3,7
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2015 2,7 2,4
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2016* 2,2 2,1
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2017* 3,2 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens