Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017


Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.
Deze tabel bevat jaargegevens over de productiecomponenten van het bruto binnenlands product. Het is in de regionale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit twee gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie en vanuit de het inkomen. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land.
Deze tabel is stopgezet. De reden van stopzetting is de revisie van 2015 waardoor er nieuwe cijfers beschikbaar komen.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief. De gegevens over de verslagjaren 2016 en 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 november 2018.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr. Zie paragraaf 3.

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Regio's Perioden Bbp, volumemutaties (%) Bruto toegevoegde waarde, volumemutaties (%)
A-U Alle economische activiteiten NL01 2015 2,3 2,0
A-U Alle economische activiteiten NL01 2016* 2,2 2,1
A-U Alle economische activiteiten NL01 2017* 3,2 3,2
A-U Alle economische activiteiten LD01 2015 -3,3 -3,6
A-U Alle economische activiteiten LD01 2016* 0,2 0,1
A-U Alle economische activiteiten LD01 2017* 1,1 1,1
A-U Alle economische activiteiten LD02 2015 2,6 2,3
A-U Alle economische activiteiten LD02 2016* 2,5 2,4
A-U Alle economische activiteiten LD02 2017* 3,4 3,4
A-U Alle economische activiteiten LD03 2015 2,8 2,5
A-U Alle economische activiteiten LD03 2016* 2,5 2,4
A-U Alle economische activiteiten LD03 2017* 3,4 3,4
A-U Alle economische activiteiten LD04 2015 3,2 2,9
A-U Alle economische activiteiten LD04 2016* 2,5 2,4
A-U Alle economische activiteiten LD04 2017* 3,6 3,6
A-U Alle economische activiteiten LDZZ 2015 -0,1 -0,3
A-U Alle economische activiteiten LDZZ 2016* -10,3 -10,3
A-U Alle economische activiteiten LDZZ 2017* -9,5 -9,4
A-U Alle economische activiteiten PV20 2015 -8,3 -8,5
A-U Alle economische activiteiten PV20 2016* -1,8 -1,8
A-U Alle economische activiteiten PV20 2017* -0,6 -0,6
A-U Alle economische activiteiten PV21 2015 1,2 0,9
A-U Alle economische activiteiten PV21 2016* 1,6 1,5
A-U Alle economische activiteiten PV21 2017* 2,3 2,3
A-U Alle economische activiteiten PV22 2015 1,2 0,9
A-U Alle economische activiteiten PV22 2016* 2,0 2,0
A-U Alle economische activiteiten PV22 2017* 2,4 2,4
A-U Alle economische activiteiten PV23 2015 2,8 2,5
A-U Alle economische activiteiten PV23 2016* 2,7 2,6
A-U Alle economische activiteiten PV23 2017* 3,4 3,4
A-U Alle economische activiteiten PV24 2015 2,9 2,7
A-U Alle economische activiteiten PV24 2016* 2,6 2,5
A-U Alle economische activiteiten PV24 2017* 4,2 4,2
A-U Alle economische activiteiten PV25 2015 2,4 2,1
A-U Alle economische activiteiten PV25 2016* 2,3 2,2
A-U Alle economische activiteiten PV25 2017* 3,2 3,2
A-U Alle economische activiteiten PV26 2015 2,5 2,3
A-U Alle economische activiteiten PV26 2016* 2,5 2,4
A-U Alle economische activiteiten PV26 2017* 3,3 3,3
A-U Alle economische activiteiten PV27 2015 3,6 3,3
A-U Alle economische activiteiten PV27 2016* 3,0 2,9
A-U Alle economische activiteiten PV27 2017* 3,7 3,7
A-U Alle economische activiteiten PV28 2015 2,2 1,9
A-U Alle economische activiteiten PV28 2016* 2,1 2,0
A-U Alle economische activiteiten PV28 2017* 3,1 3,2
A-U Alle economische activiteiten PV29 2015 1,8 1,5
A-U Alle economische activiteiten PV29 2016* 2,0 1,9
A-U Alle economische activiteiten PV29 2017* 2,9 2,9
A-U Alle economische activiteiten PV30 2015 3,4 3,1
A-U Alle economische activiteiten PV30 2016* 2,5 2,5
A-U Alle economische activiteiten PV30 2017* 3,7 3,7
A-U Alle economische activiteiten PV31 2015 2,7 2,4
A-U Alle economische activiteiten PV31 2016* 2,2 2,1
A-U Alle economische activiteiten PV31 2017* 3,2 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens