Zwolle blijft relatief jong

29-6-2017 02:00
Een groep jongetjes gaat vissen in een nieuwbouwwijk in Zwolle
© Hollandse Hoogte / Herman Engbers
De gemeente Zwolle trekt veel twintigers die een gezin beginnen en blijft daardoor een relatief jonge gemeente. Deze vestigers komen vooral uit Noord- en Oost-Nederland. Aan de Randstad raakt Zwolle meer mensen kwijt dan ervoor terugkomen. Dat meldt het CBS, dat vandaag het Urban Data Center Zwolle opent.

In 2016 verhuisden 6 duizend mensen van elders in Nederland naar Zwolle, net zoveel als er vanuit die stad naar een andere gemeente vertrokken. In de paar jaar daarvoor kwamen er iets meer mensen naar Zwolle dan er weggingen. Net als veel andere steden trekt Zwolle vooral jongvolwassenen aan, die voor opleiding, werk of stedelijke voorzieningen komen. Ook verhuizen meer mensen van halverwege de twintig naar Zwolle, bijvoorbeeld om er te werken na hun opleiding, dan dat er vertrekken. Bij dertigers en kinderen tot tien jaar (gezinnen met jonge kinderen) zijn er juist wat meer vertrekkers dan vestigers.

Een kwart meer gezinnen dan in 2000

Ondanks het vertrekoverschot van dertigers met kinderen neemt het aantal gezinnen in Zwolle toe. Dat komt vooral door het vestigingsoverschot van twintigers, die in de stad kinderen krijgen. De bouw van de grootschalige Vinex-wijk Stadshagen biedt jonge gezinnen meer mogelijkheden om binnen de gemeente Zwolle een passende woning te vinden.
De stad telt nu een kwart meer gezinnen met kinderen dan in 2000, gemiddeld in Nederland was deze groei met 5 procent veel lager. Volgens de regionale bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS zal het inwonertal van Zwolle tot 2040 bovengemiddeld groeien, voornamelijk doordat er meer kinderen geboren worden dan dat er mensen overlijden. Begin 2017 telde Zwolle bijna 126 duizend inwoners, in 2040 zullen dat er volgens de prognose ruim 142 duizend zijn.

Nieuwkomers uit Noord- en Oost-Nederland, vertrek naar de Randstad

Er zijn een paar duidelijke verhuisstromen naar en vanuit Zwolle te onderscheiden. De jongvolwassenen en twintigers die Zwolle aantrekt, komen voornamelijk uit Noord- en Oost-Nederland. De 18- tot 20-jarigen zijn grotendeels afkomstig uit Overijssel en Gelderland, zij verhuizen vooral alleen. Alleenstaanden die Zwolle verlaten, trekken in de meeste gevallen naar de grotere steden in de Randstad (vooral Utrecht en Amsterdam) en naar andere steden met een universiteit, zoals Groningen.

Zwolle trekt ook mensen die na hun opleiding terugkeren. Stellen met of zonder kinderen die zich in de stad vestigen, komen vaak uit dezelfde grote steden en studentensteden als waar Zwolle alleenstaande jongeren aan verliest. Het zijn grotendeels pas afgestudeerden van halverwege de twintig die aan het begin staan van hun arbeidsloopbaan. Een belangrijk deel keert terug naar bekend terrein: zij zijn in of rond Zwolle opgegroeid.
Groningen is met afstand de belangrijkste gemeente waar de stellen vandaan komen die zich, met of zonder kinderen, in Zwolle vestigen. Zij zijn in veel gevallen tussen 22 en 30 jaar oud. In totaal verhuizen meer inwoners uit Groningen naar Zwolle dan omgekeerd. Aan de Randstad en dan vooral aan Amsterdam en Utrecht verliest Zwolle per saldo juist inwoners.
De gezinnen met kinderen die Zwolle verlaten vestigen zich voornamelijk in kleinere gemeenten in de omgeving, zoals Kampen, Raalte, Dalfsen en Hattem.