Bevolkingsontwikkeling; regio per maand


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland per regio. Deze veranderingen kunnen ontstaan door levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2002

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2002 tot en met 2019 zijn definitief. De overige cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.
Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 29 juli 2020:
De voorlopige cijfers over juni 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Regio's Perioden Bevolking aan het begin van de periode (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Vestiging in de gemeente Totale vestiging (aantal) Vestiging in de gemeente Vestiging vanuit een andere gemeente (aantal) Vestiging in de gemeente Immigratie (aantal) Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (incl. adm. correcties) (aantal) Vertrek uit de gemeenteVertrek naar andere gemeente (aantal) Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief adm. correcties (aantal) Overige correcties (aantal) BevolkingsgroeiBevolkingsgroei (aantal) BevolkingsgroeiBevolkingsgroei, relatief (%) BevolkingsgroeiBevolkingsgroei sinds 1 januari (aantal) BevolkingsgroeiBevolkingsgroei sinds 1 januari, rela... (%) Bevolking aan het einde van de periode (aantal)
Nederland 2019 17.282.163 169.680 151.885 1.026.586 757.522 269.064 918.551 757.522 161.029 -408 125.422 0,73 125.422 0,73 17.407.585
Nederland 2020 januari* 17.407.585 14.015 14.120 89.808 67.727 22.081 83.470 67.727 15.743 6.233 0,04 6.233 0,04 17.413.818
Nederland 2020 februari* 17.413.818 12.866 12.872 83.103 61.783 21.320 73.923 61.783 12.140 9.174 0,05 15.407 0,09 17.422.992
Nederland 2020 maart* 17.422.992 13.498 16.202 77.965 62.225 15.740 75.135 62.225 12.910 126 0,00 15.533 0,09 17.423.118
Nederland 2020 april* 17.423.118 13.322 18.854 65.878 56.541 9.337 65.987 56.541 9.446 -5.641 -0,03 9.892 0,06 17.417.477
Nederland 2020 mei* 17.417.477 13.731 12.616 68.186 59.205 8.981 67.970 59.205 8.765 1.331 0,01 11.223 0,06 17.418.808
Nederland 2020 juni* 17.418.808 13.894 11.486 74.120 61.461 12.659 72.858 61.461 11.397 3.670 0,02 14.893 0,09 17.422.478
Zuid-Nederland (LD) 2019 3.660.943 32.127 34.893 203.115 149.297 53.818 181.059 147.201 33.858 -77 19.213 0,52 19.213 0,52 3.680.156
Zuid-Nederland (LD) 2020 januari* 3.680.156 2.602 3.235 17.678 13.278 4.400 16.273 13.144 3.129 772 0,02 772 0,02 3.680.928
Zuid-Nederland (LD) 2020 februari* 3.680.928 2.342 3.017 16.343 12.022 4.321 14.200 11.805 2.395 1.468 0,04 2.240 0,06 3.682.396
Zuid-Nederland (LD) 2020 maart* 3.682.396 2.601 4.610 15.962 12.432 3.530 14.657 12.126 2.531 -704 -0,02 1.536 0,04 3.681.692
Zuid-Nederland (LD) 2020 april* 3.681.692 2.569 5.186 13.248 11.098 2.150 13.010 11.013 1.997 -2.379 -0,06 -843 -0,02 3.679.313
Zuid-Nederland (LD) 2020 mei* 3.679.313 2.647 2.993 14.078 11.752 2.326 13.434 11.572 1.862 298 0,01 -545 -0,01 3.679.611
Zuid-Nederland (LD) 2020 juni* 3.679.611 2.623 2.537 15.534 12.472 3.062 14.739 12.291 2.448 881 0,02 336 0,01 3.680.492
Overijssel (PV) 2019 1.156.431 11.225 10.478 51.559 41.641 9.918 46.273 39.660 6.613 -58 5.975 0,52 5.975 0,52 1.162.406
Overijssel (PV) 2020 januari* 1.162.406 953 943 4.352 3.611 741 4.175 3.548 627 187 0,02 187 0,02 1.162.593
Overijssel (PV) 2020 februari* 1.162.593 834 906 4.252 3.389 863 3.856 3.303 553 324 0,03 511 0,04 1.162.917
Overijssel (PV) 2020 maart* 1.162.917 912 1.137 3.911 3.224 687 3.648 3.245 403 38 0,00 549 0,05 1.162.955
Overijssel (PV) 2020 april* 1.162.955 807 1.236 3.430 3.130 300 3.254 2.960 294 -253 -0,02 296 0,03 1.162.702
Overijssel (PV) 2020 mei* 1.162.702 907 819 3.638 3.296 342 3.289 3.012 277 437 0,04 733 0,06 1.163.139
Overijssel (PV) 2020 juni* 1.163.139 932 809 3.670 3.211 459 3.515 3.184 331 278 0,02 1.011 0,09 1.163.417
Achterhoek (CR) 2019 400.685 3.231 4.223 18.153 16.238 1.915 16.640 15.267 1.373 -13 508 0,13 508 0,13 401.193
Achterhoek (CR) 2020 januari* 401.193 268 378 1.538 1.385 153 1.425 1.320 105 3 0,00 3 0,00 401.196
Achterhoek (CR) 2020 februari* 401.196 245 369 1.396 1.297 99 1.259 1.151 108 13 0,00 16 0,00 401.209
Achterhoek (CR) 2020 maart* 401.209 247 425 1.380 1.255 125 1.228 1.129 99 -26 -0,01 -10 0,00 401.183
Achterhoek (CR) 2020 april* 401.183 260 442 1.303 1.207 96 1.088 1.031 57 33 0,01 23 0,01 401.216
Achterhoek (CR) 2020 mei* 401.216 258 340 1.356 1.272 84 1.112 1.046 66 162 0,04 185 0,05 401.378
Achterhoek (CR) 2020 juni* 401.378 233 319 1.478 1.386 92 1.293 1.223 70 99 0,02 284 0,07 401.477
Amsterdam 2019 862.965 10.588 5.248 77.607 35.585 42.022 73.121 49.351 23.770 -34 9.792 1,13 9.792 1,13 872.757
Amsterdam 2020 januari* 872.757 883 488 7.446 3.195 4.251 7.065 4.521 2.544 776 0,09 776 0,09 873.533
Amsterdam 2020 februari* 873.533 793 408 6.144 2.990 3.154 5.812 4.056 1.756 717 0,08 1.493 0,17 874.250
Amsterdam 2020 maart* 874.250 851 513 4.970 2.936 2.034 6.317 4.225 2.092 -1.009 -0,12 484 0,06 873.241
Amsterdam 2020 april* 873.241 802 682 3.715 2.640 1.075 4.954 3.674 1.280 -1.119 -0,13 -635 -0,07 872.122
Amsterdam 2020 mei* 872.122 822 451 4.058 2.894 1.164 5.577 4.042 1.535 -1.148 -0,13 -1.783 -0,20 870.974
Amsterdam 2020 juni* 870.974 862 363 4.531 2.990 1.541 5.631 3.901 1.730 -601 -0,07 -2.384 -0,27 870.373
Bron: CBS.
Verklaring van tekens