Regionale prognose 2015-2040; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2015


Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige ontwikkeling (levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties, vestiging uit- en vertrek naar andere gemeenten) en omvang aan het einde van de periode van de bevolking van Nederland per regio. Daarnaast zijn cijfers beschikbaar over de woningbouwveronderstellingen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode, waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2016 tot 2040. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2015-2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 10 september 2019:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 28 september 2016
De cijfers met betrekking tot de onderwerpen levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief correcties, vestigers uit een andere gemeente en vertrekkers naar een andere gemeente over de perioden vanaf 2020 zijn voor alle gemeenten gecorrigeerd. Bij de correctie op 20 september zijn per ongeluk de cijfers voor de gemeenten verschoven. Dit is nu weer op de juiste plaats gezet. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.

Wijzigingen per 20 september 2016
De cijfers van het aantal overledenen voor de COROP-gebieden Delfzijl en omgeving, Overig Groningen en Oost-Groningen waren in de verkeerde volgorde opgenomen in de tabel. Dit gold voor alle perioden. De cijfers zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen per 12 september 2016:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In de zomer van 2022 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolkingsontwikkeling naar regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Regionale prognose 2015-2040; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2015

Regio-indeling 2015 Perioden Levendgeborenen (x 1 000) Overledenen (x 1 000) Immigratie (x 1 000) Emigratie inclusief correcties (x 1 000) Vestigers uit andere gemeente (x 1 000) Vertrekkers naar andere gemeente (x 1 000) Woningbouwveronderstellingen (x 1 000) Bevolking aan het eind van de periode (x 1 000)
Nederland 2015 tot 2020 882,3 744,9 1.077,3 777,6 3.506,3 3.506,3 280,6 17.337,8
Nederland 2020 tot 2025 945,2 774,6 941,9 834,0 3.614,8 3.614,8 247,7 17.616,3
Nederland 2025 tot 2030 972,8 825,7 922,9 849,3 3.663,3 3.663,3 184,6 17.837,0
Nederland 2030 tot 2035 972,1 877,7 924,0 846,6 3.672,6 3.672,6 . 18.008,8
Nederland 2035 tot 2040 947,1 931,6 925,3 841,5 3.680,4 3.680,4 . 18.108,2
Groningen (PV) 2015 tot 2020 28,0 28,1 55,5 32,5 154,8 166,3 4,1 595,3
Groningen (PV) 2020 tot 2025 31,0 27,5 40,2 37,9 158,6 165,2 2,8 594,6
Groningen (PV) 2025 tot 2030 32,2 28,4 39,9 39,2 154,8 165,5 2,1 588,4
Groningen (PV) 2030 tot 2035 31,6 29,6 38,8 37,9 151,4 162,7 . 580,1
Groningen (PV) 2035 tot 2040 30,0 31,0 37,7 36,3 154,4 159,3 . 575,5
Friesland (PV) 2015 tot 2020 31,6 31,2 20,0 13,7 132,1 134,6 7,4 650,3
Friesland (PV) 2020 tot 2025 33,2 32,3 17,5 15,2 138,5 140,7 4,9 651,3
Friesland (PV) 2025 tot 2030 34,5 34,3 17,0 15,5 139,4 140,1 3,5 652,3
Friesland (PV) 2030 tot 2035 34,8 36,4 16,8 15,4 139,4 138,3 . 653,3
Friesland (PV) 2035 tot 2040 33,7 38,1 16,5 15,0 134,7 136,8 . 648,2
Drenthe (PV) 2015 tot 2020 21,2 25,5 15,9 8,1 90,3 92,8 4,4 489,7
Drenthe (PV) 2020 tot 2025 22,2 26,1 10,7 9,0 92,8 94,7 4,0 485,7
Drenthe (PV) 2025 tot 2030 23,1 27,4 10,3 9,2 94,2 93,5 2,8 483,2
Drenthe (PV) 2030 tot 2035 23,3 28,7 10,1 9,1 95,4 92,5 . 481,7
Drenthe (PV) 2035 tot 2040 22,7 30,2 9,9 8,9 95,4 92,2 . 478,4
Overijssel (PV) 2015 tot 2020 60,0 50,9 42,6 32,4 191,1 195,6 15,5 1.155,5
Overijssel (PV) 2020 tot 2025 62,0 52,1 35,9 34,0 196,5 201,3 14,1 1.162,5
Overijssel (PV) 2025 tot 2030 63,0 54,7 35,2 34,3 197,9 202,5 10,4 1.167,1
Overijssel (PV) 2030 tot 2035 63,0 57,6 34,6 33,8 196,1 200,4 . 1.169,1
Overijssel (PV) 2035 tot 2040 60,5 60,7 33,9 33,0 193,5 197,5 . 1.165,9
Flevoland (PV) 2015 tot 2020 24,4 12,4 34,3 19,3 73,0 82,5 6,5 419,3
Flevoland (PV) 2020 tot 2025 25,8 14,0 25,9 19,4 78,8 83,3 11,6 433,1
Flevoland (PV) 2025 tot 2030 26,6 15,8 25,4 19,6 80,9 85,4 11,2 445,2
Flevoland (PV) 2030 tot 2035 26,6 17,8 25,5 19,7 80,4 83,2 . 457,1
Flevoland (PV) 2035 tot 2040 26,3 19,8 25,6 19,7 78,0 83,4 . 464,1
Gelderland (PV) 2015 tot 2020 99,3 91,0 76,6 59,5 422,0 419,7 33,4 2.054,2
Gelderland (PV) 2020 tot 2025 105,0 94,6 68,0 65,1 438,1 434,2 26,5 2.071,3
Gelderland (PV) 2025 tot 2030 108,1 100,7 67,1 66,7 442,0 436,8 16,6 2.084,4
Gelderland (PV) 2030 tot 2035 108,7 106,9 66,7 66,1 444,4 435,2 . 2.095,9
Gelderland (PV) 2035 tot 2040 105,3 113,6 66,1 65,1 449,1 436,9 . 2.100,7
Utrecht (PV) 2015 tot 2020 73,2 47,8 65,9 47,9 311,6 304,0 28,9 1.314,6
Utrecht (PV) 2020 tot 2025 78,8 50,6 62,3 53,8 316,2 315,5 25,0 1.352,2
Utrecht (PV) 2025 tot 2030 82,1 54,7 62,3 55,6 327,5 326,2 22,8 1.387,4
Utrecht (PV) 2030 tot 2035 83,6 59,3 62,5 55,6 327,8 329,9 . 1.416,5
Utrecht (PV) 2035 tot 2040 82,2 64,0 62,4 55,2 328,7 332,2 . 1.438,6
Noord-Holland (PV) 2015 tot 2020 153,8 115,5 248,9 182,2 633,6 621,8 57,8 2.878,8
Noord-Holland (PV) 2020 tot 2025 167,8 119,2 224,4 194,9 645,5 638,1 56,6 2.964,2
Noord-Holland (PV) 2025 tot 2030 172,8 127,3 219,7 199,3 665,7 653,2 43,9 3.042,6
Noord-Holland (PV) 2030 tot 2035 173,3 136,6 222,2 200,5 671,1 663,0 . 3.109,1
Noord-Holland (PV) 2035 tot 2040 171,5 146,5 225,1 201,5 677,2 671,0 . 3.163,9
Zuid-Holland (PV) 2015 tot 2020 204,1 152,5 284,2 223,3 723,8 716,6 60,6 3.719,6
Zuid-Holland (PV) 2020 tot 2025 216,7 158,9 254,5 235,9 749,9 738,1 52,8 3.807,8
Zuid-Holland (PV) 2025 tot 2030 220,1 169,9 248,5 238,2 755,4 751,2 40,0 3.872,7
Zuid-Holland (PV) 2030 tot 2035 218,5 180,5 251,1 238,8 763,3 762,8 . 3.923,6
Zuid-Holland (PV) 2035 tot 2040 214,8 191,5 254,2 239,7 765,0 767,2 . 3.959,2
Zeeland (PV) 2015 tot 2020 18,2 19,9 19,1 13,2 64,3 67,4 4,3 381,7
Zeeland (PV) 2020 tot 2025 19,5 19,9 16,7 14,5 66,3 69,7 2,9 380,2
Zeeland (PV) 2025 tot 2030 20,0 20,7 15,8 14,7 66,5 69,3 1,3 377,8
Zeeland (PV) 2030 tot 2035 19,7 21,5 15,4 14,3 66,6 68,8 . 374,8
Zeeland (PV) 2035 tot 2040 18,7 22,3 15,1 13,9 66,5 68,5 . 370,3
Noord-Brabant (PV) 2015 tot 2020 122,0 110,5 138,0 91,7 500,8 489,1 50,0 2.558,2
Noord-Brabant (PV) 2020 tot 2025 132,6 117,4 119,5 98,3 520,0 515,6 42,6 2.599,1
Noord-Brabant (PV) 2025 tot 2030 137,9 126,1 116,2 100,1 523,4 522,1 28,7 2.628,1
Noord-Brabant (PV) 2030 tot 2035 137,5 134,1 115,2 99,2 522,7 521,1 . 2.649,1
Noord-Brabant (PV) 2035 tot 2040 132,1 142,1 114,1 97,7 523,8 521,3 . 2.657,9
Limburg (PV) 2015 tot 2020 46,5 59,6 76,4 53,7 208,9 216,0 7,5 1.120,4
Limburg (PV) 2020 tot 2025 50,6 62,1 66,4 56,1 213,4 218,6 4,0 1.114,0
Limburg (PV) 2025 tot 2030 52,3 65,6 65,5 56,9 215,7 217,4 1,2 1.107,6
Limburg (PV) 2030 tot 2035 51,5 68,7 65,1 56,3 214,1 214,8 . 1.098,4
Limburg (PV) 2035 tot 2040 49,3 71,8 64,8 55,5 214,1 214,1 . 1.085,2
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens