Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:Zwolle
22 resultaten voor keyword:Zwolle

Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021

Aantal studenten woonachtig in Zwolle in 2019-2021 uitgesplitst naar wijk, nationaliteit, woonsituatie, studiesituatie en woningvoorraad.

Cijfers

Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle

Hoogst behaalde opleidingsniveau (2019 en 2020) en inkomenskenmerken (2018 en 2019) naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle

Cijfers

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2019 en 2020

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Cijfers

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2019

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2012-2019

Cijfers

Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018

Hoogst behaalde opleidingsniveau en inkomenskenmerken naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle, 2016-2018

Cijfers

Werkzame personen in de regio Zwolle, 2015 en 2018

Werkzame personen in de regio Zwolle uitgesplitst naar werknemer en zzp'er, persoons- en bedrijfskenmerken, 2015 en 2018

Cijfers

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2018

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2012-2018

Cijfers

Arbeidsproductiviteit regio Zwolle, 2012-2016

Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.

Cijfers

Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

Cijfers

Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Cijfers

Brede Welvaart Regio Zwolle Monitor, 2017

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Cijfers

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2015-2017

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2015-2017

Cijfers

Klimaatverandering stevig op de kaart in Zwolle

Welke bestaande data kunnen worden ingezet voor klimaatadaptatie en aan welke nieuwe data heeft de regio Zwolle op dit gebied de meeste behoefte?

Artikelen

Inkomensverdeling gemeente Zwolle, 2011-2015

Inkomensverdeling gemeente Zwolle

Cijfers

Omzetontwikkeling sectoren in Apeldoorn, 2015-2017

Omzetontwikkeling van de detailhandel en horeca in de gemeente Apeldoorn naar drie regio’s binnen de gemeente, 2015-2017

Cijfers

Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2012-2016

De economische groei in de gemeente Apeldoorn en het onderwijsniveau, 2012-2016

Cijfers

Elektrische auto’s in Zwolle

Omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

Cijfers

Factsheet UDC Zwolle

Factsheet met cijfers, grafieken en kaartjes over de regio Zwolle,

Artikelen

Zwolle blijft relatief jong

In Zwolle wonen relatief veel jonge gezinnen. Een deel verhuist naar omliggende gemeenten.

Artikelen

Verhuizingen Zwolle naar huishoudenspositie 2012-2016

Saldo verhuizingen van en naar Zwolle, alleenstaanden en gezinnen, 2012-2016

Cijfers

Regionale prognose 2015-2040; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2015

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2015

Cijfers